Vindkraft – varför då?

I Aktuellts Agenda den 25/4 intervjuades miljöminister Per Bolund av Agendas programledare Magnus Thorén med anledning av Vattenfalls planer på en vindkraftpark i Offerdal.

Intervjun var en trist uppvisning i ytlighet och okunskap där Thoréns frågor ofta var berättigade men Bolunds undvikande eller direkt okunniga svar inte följdes av nya frågor med krav på rättelse eller förtydligande. Bolund slapp helskinnad undan med att beskriva vindkraftens naturförstörelse med orden ”jag kan förstå att är man ute och vill ha en rofylld skogspromenad i vacker natur så kan det vara störande med ett vindkraftverk”.

Vindkraftbuller beskrevs av Bolund som något ”främmande” och han nickade glatt med ett ”precis” när Thorén försökte förringa en hel bygds motstånd mot planerna till en ”målkonflikt mellan natur och renbetesland och i andra vågskålen målsättningen att Sveriges el skall vara helt förnybar år 2040”.

Bolunds svar visar att han är en pålitlig del av storstadsfolkets syn på miljö- och energipolitik där ”landet där ute” betraktas som ett mål för semester och rekreation. Besvärande motstånd skall blidkas med en bygdepeng. Att hans planer på ny svensk vindkraft med en årlig produktionskapacitet på ca 100 TWh (ca fem gånger dagens vindkraftproduktion) innebär en påverkan på naturvärden som kan jämföras med utbyggnaden av norrlandsälvarna tycktes ligga bortom hans egen föreställningsförmåga.

De riktigt svåra frågorna undveks helt av Thorén. Skall vi alls fortsätta bygga ut vindkraften? Vilka krav skall i så fall ställas på ytterligare tillskott av vindkraft i vårt energisystem? Från experthåll, påhejat av Svenska Kraftnät, höjs nu allt högre röster för att ny vindkraft måste vara systemförstärkande, d.v.s. vindkraften måste kunna bidra till driftsäkerheten i elsystemet.

Det innebär bland annat att vindkraften i nödlägen måste kunna styra frekvens och spänning så att balansen mellan produktion och konsumtion upprätthålls. Vindkraft kan bara regleras inom de ramar som vinden bestämmer och när det inte blåser saknar som bekant vindkraft all förmåga att bidra till något alls som har med vår elförsörjning att göra.

En ny EU-förordning (EU 2016/631) styrker Svenska Kraftnäts krav på systemförstärkande egenskaper hos vindkraft. Bland bestämmelserna i denna förordning finns bland annat krav på förmåga att kunna styra frekvens och spänning hos all kraftproduktion som skall anslutas till elnätet. Vindkraftbranschen moltiger om denna förordning men lär snart tvingas redogöra för på vilket sätt förordningen skall uppfyllas.

Vi tycker att Vattenfall borde börja och svara på frågan hur den planerade vindkraftparken i Offerdal kommer att bidra till driftsäkerhet i vårt elsystem.

Initiativtagare till Upprop för det svenska landskapet.

Färingtofta Norra, ideell förening
Bengt Halén, ordförande
Einar Fjellman
Klas Lundius

Föreningen Svenskt Landskapsskydd
Martin Degerman, ordförande
Henrik Wachtmeister

Powered by Labrador CMS