Obegriplig vindkraftsdebatt – var ska vi ta elen annars?

Energiproduktionen av el i Sverige framgår nedan.

Vattenkraft 70 TWh

Kärnkraft 47 TWh

Vindkraft 28 TWh

Kraftvärme 6 TWh

De argument som bland annat framförs i debatten är att snurrorna bidrar till försämrad utsikt med tillhörande ljudproblem och samernas oro för minskade betesmarker samt att möjligheten till att bedriva natur och friluftsliv reduceras.

Om efterfrågan på elenergi ökar måste vi komplettera energisystemet med ytterligare nya produktionskällor och vad är mer tilltalande än vindkraft.

Stänger vi av kärnkraften krävs således ett energitillskott på 47 TWh och då kan man räkna ut storleken på de vindkraftsanläggningar som systemet behöver kompletteras med.

Jag vill också påminna om den folkomröstning som ägde rum för drygt 40 år sedan och det viktigaste argumentet för att avveckla kärnkraften var slutförvaringen av utbränt kärnbränsle som kräver en lagringstid på 100 000 år (sanslöst).

Det är väsentligt att komma ihåg att kärnkraften är en dålig regulator för energisystemet eftersom reaktorerna går bäst på 100% produktion.

Andra alternativ som står till buds för att öka elproduktionen är fjärde generations reaktorer som nyttjar bränslet mer effektivt. Men än så länge är det enbart en skrivbordsprodukt.

En annan lösning kan vara att nyttja fusionsprocessen dvs man använder samma reaktion som pågår i vår sol, vätekärnor bildar alfapartiklar (helium) och tre sådana bildar grundämnet kol och så vidare. För drygt 40 år sedan gjorde jag en studieresa i USA för att kartlägga de olika tekniker som användes för att bygga en fusionsreaktor, jag besökte MIT, Princeton, Oakridge, LosAlamos, Berkley, Stanford och UCLA. När jag frågade om hur lång tid det tar innan vi får till en fungerande reaktor svarade samtliga 30 år. Den tiden har vi gått förbi med tio år och om samma fråga ställs idag blir svaret: ”om trettio år” så just nu är det ingen process att hoppas på.

I debatten talas det om att ett nytt baggböleri uppstår när det byggs nya vindkraftverk. Ja varför inte, jag antar att det är fritt fram för vem som helst att få köpa vindkraftverk, ställ er hellre frågan varför är det så få vindkraftverk som ägs av oss svenskar.

Jag tycker det är bra att man bygger anläggningar i Norrland och den eventuella begränsningen för el-transport till södra Sverige får man rätta till, jag ser inte att det ska vara några problem eftersom det bygger på känd teknik. Under resans gång kan det uppstå balansproblem på nätet som givetvis måsta klaras ut. Å andra sidan kan det vara så att vi får underskott på el i Norrland, jag tänker på blivande batteriproduktion i Skellefteå och LKAB:s idé om att producera fossilfri järnmalm.

Det är riktigt att vi skattebetalare under årens lopp subventionerat vindkraftindustrin. Jag tycker det är bra och det påskyndar omställningen. Kärnkraften är också subventionerad, eftersom den inte bär sina kostnader.

I debatten redovisas de miljöbelastningar som uppstår men jag menar att branschen är oerhört reglerad av lagar och regler som man inte kan ignorera. Se hellre till att stötta vindkraftindustrin genom snabbare hantering i den rådande byråkratin.

Nu har vi diskuterat elproduktionen i Sverige sen har vi ytterligare en rejäl jobspost nämligen den att göra bilar och lastbilar fossilfria vilket kräver utökad elproduktion.

Kjell-Åke Pettersson

Powered by Labrador CMS