Viktigt satsa på ungdomarna

Att satsa på våra ungdomar är oerhört viktigt för att de ska en chans att komma ut i arbetslivet.  Forskning visar att sommarjobbet kan ha stor betydelse för att bygga upp ett kontaktnät och få jobb senare i livet.

Publicerad

Att se till att så många unga som möjligt får chansen att jobba är en väl värd investering i ungas framtida chanser på arbetsmarknaden. 

Att Krokoms kommun fortsätter att erbjuda ungdomar feriepraktik under sommaren är bra. Att samverkanspartierna (C, M, Kd, Mp) inte är villiga att betala ut lön för feriearbetare enligt Kommunals huvudöverenskommelse om lön för feriearbetande ungdomar, HÖK 20, är däremot motsatsen till bra och är inget Vänsterpartiet kan ställa sig bakom.  

De senaste två åren har man, förutom de kommunala arbetsplatserna, även erbjudit samtliga företag och föreningar att ta emot ungdomar för feriepraktik till en subventionerad kostnad. Att ge företagen billig arbetskraft samtidigt som man inte är villig att betala riktiga löner till våra ungdomar kan inte vara rätt väg att gå.  

Vänsterpartiet anser också att budgeten bör justeras så att även alla som gått ut årskurs åtta får möjligheten till en feriepraktikplats. Idag är platserna begränsade och de som hunnit gå ur årskurs åtta får endast en plats om budgeten tillåter. Tidigare år har budgeten räckt till även dessa ungdomar.  

För många unga är sommarjobbet eller feriepraktiken det första riktiga mötet med arbetsmarknaden. Det är viktigt inte bara för att skaffa jobberfarenhet, utan också för att skaffa sig kunskap kring arbetsvillkor, företag och fackliga organisationer utifrån den svenska modellen.

Allt du bör veta, innan du blir en del av arbetslivet på riktigt. Det är en viktig skola för våra ungdomar och något vi bör värna och utveckla. Inte begränsa den och absolut inte använda den för att lära våra ungdomar att de inte är värda lika lön för lika arbete.  

Marie Svensson Gruppledare Vänsterpartiet Krokom  

Powered by Labrador CMS