Viktigt att rösta i kyrkovalet!

Kyrkovalet närmar sig. Valdagen är den 19 september – och förhandsröstningen är i full gång. Det är viktigt att så många som möjligt av Svenska kyrkans över 5,7 miljoner medlemmar använder sig av sin demokratiska rätt att påverka.

Alla medlemmar från 16 år har rösträtt. Kyrkans grundläggande uppgift är att bedriva religiös och social verksamhet runt om i hela landet. Vi behöver en öppen folkkyrka dit alla, ung som äldre, oberoende av bakgrund är välkomna i glädje och sorg. Diakonin betyder mycket för många. Verksamhet för unga och äldre, inte minst musik och körer, är också ett mycket viktigt inslag i många församlingar.

Svenska kyrkan förvaltar ett viktigt kristet kulturarv, som i grunden tillhör hela svenska folket. Det handlar inte enbart om gamla kyrkobyggnader utan också om värdefulla traditioner och inslag i livets gång – dop, konfirmation, bröllop och begravning - som måste få leva vidare till nya generationer. För att kunna bedriva en bred verksamhet är det viktigt med många medlemmar. I en öppen folkkyrka kan såväl troende, sökare som tvivlare finna gemenskap.

Samtidigt är det självfallet av största betydelse att det finns resurser för att möjliggöra en omfattande verksamhet. Medlemsavgiften utgör bara en, om än viktig, del. Sedan mer än tusen år har kyrkan haft skog och åker för att kunna avlöna präster och bedriva verksamhet. Grunden för dessa ”prästlönetillgångar” lär ha lagts när Olof Skötkonung efter sitt dop i Husaby källa år 1008 skänkte mark till biskopsstolen i Skara.

Idag är Svenska kyrkan landets femte största skogsägare och en av de största ägarna av jordbruksmark. Vi har all anledning att vara tacksamma mot tidigare generationer för dessa tillgångar, som betyder så mycket för kyrkans verksamhet idag. Skog och åker ska förvaltas på ett miljömässigt hållbart sätt. Det handlar om att bruka utan att förbruka.

Samtidigt ska tillgångarna skötas effektivt så att resurser kommer in till Svenska kyrkans arbete. Jag är övertygad om att detta går att kombinera. Vi får heller inte glömma att särskilt skogsförvaltningen är betydelsefull i den gröna klimatomställningen. En växande skog är en större kolsänka än en skog som bara står.

Det finns många nomineringsgrupper att välja mellan i kyrkovalet. Rösta på den grupp som ligger dig närmast. Ett högt valdeltagande är viktigt för en öppen folkkyrka. Valsedlar finns i vallokalen. Din röst har betydelse! Själv kommer jag att välja Centerpartiet, även om jag inte själv är kandidat. Jag känner många duktiga och kyrkligt engagerade personer i mitt parti som kandiderar och är beredda att lägga kraft på att vi ska ha levande församlingar även framöver.

Håkan Larsson, centerpartist på Rödön

Powered by Labrador CMS