LEDARE

Vi lever i en föränderlig värld – det verkar inte våra politiker märka

Utanför fönstret pågår krig i Europa, nya flýktingströmmar och en galopperande energikris. Och våra politiker ägnar sig som vanligt åt att angripa symptomen, inte orsakerna.

Som företagare vet jag att satsar jag pengar i en verksamhet så räknar jag på att jag ska tjäna in satsningen på något sätt.

Det är med andra ord en investering.

Satsade kronor där leder till att man ökar intäkten på något annat sätt eller kanske sparar pengar!

I den politiska världen är varje krona en utgift.

Därför går det utmärkt att dra ner på något område(spara) helt struntande i att det leder till ökande kostnader någon annanstans (inte min nämnd, verksamhet).

Det här har vi sett talrika exempel på inom kommunal, region och statlig förvaltning.

I slutänden är det vi skattebetalare som drabbas.

Det förs en intensiv debatt att våra skattepengar inte ska gå till vinst i privata företag.

Det kan väl inte vara ett problem om de privata företagen levererar det de ska.

Gör de inte det finns det massor av sätt att angripa det problemet!

Problemet idag är väl närmast det att våra skattefinansierade verksamheter sköts så dåligt att de inte levererar det vi betalar för!

Polisen lägger ned 90 procent av alla anmälningar.

Sjukvården har helt havererat i stora delar av vårt land.

Och det finns väl en anledning till att allt fler vill ha sina barn i friskolor.

Ett stort problem är bristen på interaktion mellan olika myndigheter.

Jag är övertygad om att problemet med skjutningar skulle kunna åtgärdas genom att socialtjänst, polis och skolor samarbetade och i tidigt skede agerade när barn börjar glida snett.

Men i den politiska världen är det längre straff och fler fängelser som gäller.

Plus genomförande av en massa integritetskränkande lagar och förslag som kan drabba oss alla utan att vi ens är brottsmisstänkta.

Vi har en galopperande energikris som verkar ska lösas genom att bygga en ny generation kärnkraftverk.

I den bästa av alla världar är vi minst 10-15 år från att ha dessa igång.

Men energin behövs nu!

Hur ska den gröna omställningen ske utan energi?

Vår miljö visar alla tecken på att må dåligt. Det blir allt varmare och i sydeuropa torkar floder ut.

Här i Sverige noterar jag att det satsas pengar på att ta fram äpplesorter som klarar de klimatsvängningar man förväntar sig.

Och på TV nyheterna ser jag ett inslag om en italienska vinodlare som flyttat till Gotland.

Människan är anpasslig men att i dagens läge gå ut med löften på sänkt bränslepris med fem kronor verkar snällt sagt vara väldigt kortsiktigt tänkande.

Våra politiker har faktiskt fått mandat av oss att fatta beslut. Beslut som ska tas för allas bästa.

Utanför fönstret pågår krig i Europa, nya flýktingströmmar och en galopperande energikris.

Och våra politiker ägnar sig som vanligt åt att angripa symptomen, inte orsakerna.

Powered by Labrador CMS