Vi har flyttat till Borgvattnet för att vi älskar naturen och tystnaden

Faktum är att vi ogillar vindkraftverk mycket. De förstör vår natur, vår utsikt och - om de byggs nära våra hem - berövar de oss sömnen. (Med svar från Ralph Rentzsch).

För några veckor sedan fanns det en artikel i Jämtlands Tidning om vindkraftverken i Borgvattnets närhet och i mer avlägsen omgivning. I artikeln konstaterade journalisten att det finns 17 nya invånare i Borgvattnet grund av vindkraftverken. Enligt tidningen blev dessa personer tilltalade av vindkraftverken att de ville bo i Borgvattnet av den anledningen.

Tidningen talade om oss. De kunde inte ha mer fel än , vilket de borde ha förstått eftersom de flesta av oss har intervjuats av tidningen om att flytta till Borgvattnet och våra skäl att göra det.

Vi har alla flyttat till Borgvattnet för att vi älskar naturen och tystnaden. Och vi gillar människorna och samhället. Vi ser möjligheter att starta och utveckla företag. Vi ser möjligheten att leva ett naturligt, hållbart liv i harmoni med naturen. Och framför allt älskar vi naturen och tystnaden.

Faktum är att vi ogillar vindkraftverk mycket. De förstör vår natur, vår utsikt och - om de byggs nära våra hem - berövar de oss sömnen.

Vi vill aldrig se sådana lögner om vår motivation att komma och bo i Borgvattnet tryckta papper eller spridda något annat sätt. Aldrig.

Vilka andra lögner som antyder ett brett folkligt stöd för vindkraftverk berättas och trycks i tidningarna utan någon vidare undersökning?

Petra Wermink-Vos

Jan Wermink-Vos

Per-Anders Wikström

Marc Haeßler

Linda Kottwitz*

Catherine Pohl*

Alexander Pohl

Bodil Johansson

Javier Iglesias

Marcel Meyer

Verena Meyer*

Evelyne Amling*

Andreas Amling

Isabel Martinsson

Philipp Wegener

* med barn

Kommentar

Jämtlands Tidning hade en artikel om vindkraftforum som genomfördes i april. Artikeln publicerades den 12 april.

I artikeln citerades bla Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum.

Vindkraftcentrum som är ett projekt som finansieras av bla Energimyndigheten och Strömsunds Kommun.

I forumet deltog också Mikael Westin som sade att han tyckte det fick räcka med vindkraftetableringar i kommunen.

När det gäller befolkning och inflyttning i området ser det ut som följer per 20211231 enligt statistik från Ragunda kommun.

Överammer 146 pers flyttnetto +3

Borgvattnet 62 pers. flyttnetto +9

Boberg och Selet 33 pers flyttnetto +4

Skyttmon 21 pers flyttnetto +1

Fullsjön 18 pers flyttnetto -1

Björkvattnet 2 pers flyttnetto +-0

Med andra ord bor det 282 personer i området och under 2021 hade man en positiv inflyttning på 17 personer.

Jämtlands Tidning bedriver som övriga medier nyhetsrapportering.

Den bygger på fakta.

Jag noterar att i många inlägg från vindkraftsmotståndare framstår det som att man har odiskutabelt rätt och alla som har annan mening är lögnare.

Det för knappast den demokratiska debatten framåt.

Vi har en akut energikris i vårt land.

Den måste lösas på något sätt.

Jag noterar att av 282 boende i området har ett tjugotal skrivit under debattinläggen.

Om man värnar om naturen ska man ha klart för sig att vi inom några få år med största sannolikhet får se omvälvande skeenden även i våra områden.

Sjöar så varma att öring och röding inte längre trivs. Kalberg som förbuskas och trädgränser som flyttas allt längre upp. Hjortron, blåbär och lingon som plötsligt inte längre trivs.

Värmeböljor, extrema skyfall med åskväder och mycket kraftiga stormvindar.

Där har vi problemen som vi måste minska.

Ralph Rentzsch

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Powered by Labrador CMS