Vi har bara en jord som vi lånar av våra barn och barnbarn

1992 antog FN:s Rio-konferens en konvention om arternas mångfald. Ändå sker idag ett stort utdöende av våra levande arter.

Publicerad

Genom att våra skogar (regnskogar) huggs ner och skövlas minskar också livsbetingelserna för många av jordens levande arter. Våra skogar är jordens lunga och medverkar till en kolsänka för atmosfärens drivhusgaser. Genetisk rikedom är en grundförutsättning för bibehållande och utvecklande av liv på jorden.

Alla levande varelser inklusive människan lever i ett symbiotiskt förhållande och utan deras mångfald skulle förutsättningarna för liv inte vara uppfyllda. En annan bidragande orsak till utdöendet av levande arter är nedskräpningen av våra hav som gör livsmiljön där mycket svåra.  

Den globala temperaturen som nu ökar orsakas av drivhusgaser främst koldioxid, idag över 400 ppm som är en kritisk gräns för temperaturhöjningen. Den globala temperaturhöjningen i de arktiska områdena orsakar att ännu en drivhus gas, metan, mycket kraftigare drivhus gas än koldioxid, frigörs från tundran där den idag är bunden.

Temperaturhöjningen i de arktiska områdena orsakar också att isarna på Arktis, Antarktis och Grönland smälter ner vilket orsakar stora mängder av sötvatten i området som innebär att saltvattnet i Norra Ishavet som driver Golfströmmen tunnas ut och Golfströmmen därmed saktar ner. 

Skulle detta hända får vi i Norden ett Sibiriskt klimat, vi ligger på samma breddgrad som Sibirien, och blir därmed inte längre uppvärmd av Golfströmmen. 

Enligt ett gammalt indianskt ordspråk så ärver vi inte jorden från våra förfäder, utan vi förvaltar den åt våra kommande generationer.

För Östersunds FN-förening / Jämtlands läns FN-distrikt

Irina Olsson

BoÖrjan Försth

Powered by Labrador CMS