Vi har all anledning att vara stolta över Region Jämtland Härjedalen

Publicerad

Vi har avslutat ett år som inte liknat något annat och som prövat både vår egen verksamhet och det privata näringslivet på ett skoningslöst sätt. Än är det inte över, men vi vill ändå skicka en hälsning till alla de som slitit under året.

Så gott som hela hälso- och sjukvården har ställt om sig för att på bästa och säkraste sätt kunna ta emot de som är i behov av vård. Rutiner har förändrats, medarbetare har gått mellan avdelningar för att täcka upp där behovet är som störst och vissa, som inte jobbat inom sjukvården på flera år, har modigt aktiverat sina gamla kunskaper för att kunna bistå. Välfungerande samarbeten har blivit ännu bättre till exempel med äldreboenden och andra kommunala aktörer. Det handlar inte bara om att vi har gjort det som vi måste – vi har gjort det väl. Vi utmärker oss nationellt till exempel när det gäller provtagning där vi har utfört flest coronaprover i landet.

Kulturarrangemang har ställts in och kulturarbetare har helt plötsligt stått utan jobb. Där har vi gått in och stöttat i den mån vi har kunnat, med digitala föreställningar och med stöd till det fria kulturlivet. Vi har upprätthållit kollektivtrafiken och undvikit trängsel.

Vi har också jobbat hårt för att stötta näringslivet och hålla dem på fötter i takt med att kunderna och intäkterna uteblev. Regionens stöd kunde snabbt ställa om för att mildra pandemins effekter.

Vi har utfört digitala mirakel när det kommer till att ställa om exempelvis regionfullmäktige och styrelsemöten så att de går att genomföra på distans. Det demokratiska besluten måste kunna fattas även i en pandemi.

De medarbetare som fick mindre att göra på grund av pandemin har hittat andra sätt att hjälpa - till exempel när det rådde nationell brist på förkläden och vi fick starta vår egen produktion för att klara försörjningen. Alla har verkligen bidragit och ställt upp när det har behövts – även om det inneburit att gå utanför den ordinarie arbetsbeskrivningen.

Vi känner oss stolta att få företräda vår organisation och medarbetarna i den. De har under detta mycket speciella år visat prov på en handlingskraft och förmåga att hitta nya lösningar som är helt fantastisk. Vi har många utmaningar kvar efter det att pandemin är över, men vi kommer att ta oss igenom det också. Vi hoppas att ni invånare känner samma förtroende och tillit för vår organisation som vi gör.

Eva Hellstrand (C)

Elise Ryder Wikèn (M)

Tom Silverklo (C)

Lars-Erik Olofsson (KD)

Karin Thomasson (MP)

Lennart Ledin (L)

Powered by Labrador CMS