LEDARE

Vi går mot skyhöga elpriser

Jag har skrivit det tidigare. Inget är mer säkert här i världen än att energipriserna kommer att skjuta i höjden.

Vi kommer att behöva producera enorma mängder el för att bland annat kunna producera fossilfritt stål och för den delen köra elbil.

Den senaste tiden har elpriserna nått rekordnivåer inte minst i södra Sverige.

Det är höjda priser på utsläppsrätter som gör att el producerad med kol och gaskraft i Europa skjuter i höjden.

Då följer även priset på vår svenska vattenkraftproducerade och vindkraftsel efter.

Jag har skrivit det tidigare. Inget är mer säkert här i världen än att energipriserna kommer att skjuta i höjden.

Priset på bensin och olja kommer att stiga på grund av klimatskatter. När efterfrågan sjunker kommer mindre producenter och leverantörer att slås ut.

De större producenterna kommer att tvingas ställa om.

När bränslepriserna stiger fasas de äldre bränslebilarna ut fortare och efterfrågan sjunker.

Då borde priserna sjunka men eftersom transport och förädlingskostnader blir högre vid mindre mängd plus miljöskatter kommer priset skjuta i höjden.

Ska jag förutsäga ett pris inom några år på diesel och bensin så hamnar min gissning på 30-35 kr litern, minst!

Vi kommer att behöva mycket mer el för att köra bil på och inte minst för att tillverka både elbilar, stål till elbilarna och batterier.

Produceras det inte nog med el så uppstår brist och då skjuter elpriset i höjden.

Det kommer att ta åratal att bygga vindkraftparker för att bygga bort kapacitetsbristen.

Någon kärnkraft lär tack och lov inte tillkomma utan då är det vind och vatten som ska ge oss den fossilfria elen.

Det går naturligtvis att modernisera vattenkraftverken och pressa ut lite mer effekt.

Liksom det går att bygga större torn med nya turbiner i gamla vindkraftsparker.

Sedan har vi kvar problemet med att Svenska Kraftnäts stamnät mellan norra och södra Sverige behöver byggas ut. Något som tar minst tio år.

Under den tiden kommer priserna på el alltid vara högre i söder än här i norr.

Nu lägger man energikrävande verksamhet i norra Sverige för att lösa frågan.

Så sent som för någon vecka sedan kom Jämtkraft med nyheten att man satsar 780 miljoner på att säkra leveranser av fossilfri el i länet.

Man anpassar ledningssystemet och stamnätsstationen Midskog för att kunna erbjuda 500 MW el till industri som på detta sätt ska lockas till länet.

Vad innebär det för Jämtkrafts kunder i länet? Knappast lägre elpris!

Sedan ska det tas fram teknik och byggas kapacitet för att lagra el så att den kan användas när den behövs.

Vi ser redan att solel på både kommersiella fastigheter och vanliga villor börjar bli väldigt stort. Till och med IKEA säljer solelpaket.

Där går det få bidrag till installation och förbrukar man mindre än man producerar säljer man överskottet.

Elbrist är något som är globalt och som vi kommer att märka av mer och mer.

Hör i skrivande stund på radion att provinser i Kina infört elransonering.

Höga kolpriser och överskridna energikvoter har orsakat elbrist.

Skriver detta sittande vid köksbordet i Månsåsen.

Med en sprakande vedspis bredvid mig.

En ren energisparare där den fossilfria veden värmer hela huset när skorstensstocken blivit varm.

Rena sparbössan med andra ord.

Powered by Labrador CMS