LEDARE

Vi drabbas alla av kriget

Men vi får sova utan flyglarm.

Det blodiga ryska anfallskriget på Ukraina fortsätter. Miljoner flyktingar, mest kvinnor och barn lämnar landet. Migrationsverket har satt siffran 212 000 som högsta beräkning av antalet ukrainska flyktingar som ska komma till Sverige fram till sommaren.

Det beror naturligtvis på hur kriget framskrider. Blir det en vapenvila eller till och med ett längre vapenstillestånd kommer naturligtvis antalet flyktingar minska. Vem lämnar sitt hem och land om det absolut inte behövs?

Fortsätter kriget på liknande sätt som nu kan vi antagligen räkna med 400-500 000 flyktingar till Sverige. Det kommer naturligtvis att sätta press på hela samhället. Men, om vi alla hjälps åt ska det väl knappast vara några oöverstigliga problem.

Vi ska alla tänka på att vi i alla fall för nu sover gott på nätterna utan flyglarm! Vi slipper sitta i skyddsrum och springa gatlopp mellan granatnedslagen. För nu! Flera gånger har ryska makthavare riktat hot mot Sverige om vi gör ditt eller datt.

Krigsförbrytaren Putin har visat sig kapabel till allt. Nu är min bedömning att Putin gjort sitt livs misstag. Han har suttit på kammaren och matats med den information man vågat lämna honom. Den som passat hans vanföreställningar!

Den ryska militärapparaten har på papperet kraftigt byggts upp under 20 år. Men den är lika korrupt som resten av den ryska statsmaskinen. Och det visar sig nu. Ryssland klarar inte ett långt krig.

Under de sanktioner som lagts finns det inte ekonomiska förutsättningar för att klara ett längre krig. Militärt kommer man också snart att ha brist på ammunition, robotar och missiler. Där leder sanktionerna också till produktionsproblem!

De ryska soldaterna verkar inte heller speciellt motiverade. Hitintills kan hela operationen mest beskrivas som ett utdraget fiasko. Ukrainas armé och folk har visat en enastående vilja att försvara sitt land. Ekonomisk och militär hjälp kommer från många håll till Ukraina!

Ryssland kommer att köra fast och bli tvingade till förhandlingsbordet. Frågan är väl bara hur man ska kunna få ihop ett scenario där förrädaren och krigsförbrytaren Putin ska kunna gå till det ryska folk som matats med lögner i så många år, för att återigen kunna ljuga om att det hela blev en rysk seger?

Under tiden kan vi se fram emot fortsatt höga energipriser, både på el och bränsle. En skenande inflation med sänkta reallöner och pensioner. Och livsmedelspriser som ökar i en takt vi inte sett tidigare. Men vi sover i alla fall på nätterna och slipper springa gatlopp till skyddsrummet.

För övrigt kan jag konstatera att upplagesiffrorna för länets tidningar kommit. Jämtlands Tidning och ÖP har ökat sina upplagor. Länstidningen och Tidningen Härjedalen har minskat eller har oförändrat antal prenumeranter.

Jämtlands Tidning har ökat med 200 prenumeranter och ökar därmed mest procentuellt i länet. Vi har dessutom gått om Länstidningen när det gäller antal digitala prenumeranter.

Vi kommer att fortsätta våra satsningar och återigen vill jag påminna våra prenumeranter som främst läser papperstidningen. Skaffa er ett log in så ni kan läsa våra dagliga nyheter på hemsidan och vår E-tidning på tisdagar. Annars missar ni mycket av veckans nyheter!

Powered by Labrador CMS