Vi behöver fler invandrare till länet

Hanna Wagenius från Centerpartiet vill öppna landet för fler migranter på sikt, men innan Hanna får stöd för det förslaget av medborgarna i Sverige, ska vi ta hand om de migranter vi nu tar emot.

Vi måste få ned antalet kommuner som enligt polisen har särskilt utsatta områden i Sverige, där det nu pågår gängmord dagligen. Det vore bra om Hanna lyssnar på exempelvis Boel Godner, Södertäljes kommunalråd som har särskilt utsatta områden i sin kommun.

Problemen i de utsatta områdena är långtidsarbetslösheten bland nyanlända och trångboddheten. Orsaken till de här problemen är bristande kunskaper i svenska språket och samhällskunskap. Nu vill de här kommunerna med utsatta områden att andra kommuner solidariskt tar emot ett större antal nyanlända som kommer till Sverige, så att de kommunerna får en möjlighet att lösa framför allt gängmorden.

När nu alla kommuner i Jämtlands län frivilligt ansöker om att få ta emot fler nyanlända men blir nekade det, trots att kommunerna i Jämtland tillhör de bästa i Sverige när det gäller integration och att utbilda nyanlända i svenska och samhällskunskap.

Om Jämtlands län får fler nyanlända tilldelade sig då måste ebo-lagen enligt Boel Godner ändras så att de nyanlända måste stanna kvar i den kommun som tar emot dem tills de kan grundläggande svenska och samhällskunskap. De behöver stanna i max två år innan de får flytta till kommuner med särskilt utsatta områden eller andra kommuner i Sverige.

Om Hanna Wagenius och Centerpartiet ställer sig bakom de här förslagen då löser vi dels problemen för kommuner med utsatta områden och dels löser vi delar av personalbehoven i Jämtlands län, framför allt inom vård och omsorg och besöksnäringen.

Kjell Berg

Powered by Labrador CMS