Vart tog den tredje isytan vägen?

Publicerad

Replik från Thomas Fuchs

Bertil Åsén påstår att jag far med osanningar i mina inlägg. Då måste Bertil precisera dessa.

Som exempel på Åséns påstående att budget hölls i det 2013 avslutade arenaprojektet med ca 260 miljoner så borde även Åsén ta med att en tredje isyta inomhus plockades bort. Trots denna nödåtgärd hölls inte budgeten. Bandyplanen kunde dessutom användas först flera år efter att bygget färdigställts och taket läckte.

Vidare borde Åsén nämnt att en av de stora byggarna inte lämnade pris på grund av att upphandlingsunderlaget var uselt.

Men allt detta är ett sidospår.

Det viktiga nu är att beslutsfattarna och de ekonomiskt ansvariga i Östersunds kommun faktiskt tar tag i de problem man har med obefintlig kostnadsstyrning i sina byggprojekt.

Avbryt upphandlingen av Nämndhuset. Ansvariga måste entledigas omedelbart. Ny budget skall tas fram och nya investeringsbeslut fattas. Upphandlingar måste i fortsättningen ske i konkurrens med ett uppdelat och etappindelat arbetssätt. Detta gäller även projektering. Till en början tappar man tid men i slutändan kommer resultatet bli billigare och bättre än med nuvarande organisation och metod.

Kan någon inom Östersunds kommuns politiska ledning förklara varför exempelvis äldreomsorgen skall konkurrensutsättas men inte byggentreprenader?

Thomas Fuchs

Powered by Labrador CMS