Varför ska vi säga nej till NATO?

Ni har säkert både hört och läst att Ryssland stationerat trupper längs gränsen till Ukraina. Detta gör såklart att många börjar undra vad ett svenskt medlemskap i NATO skulle innebära. För att försöka förstå helhetsbilden behöver vi ta ett par steg tillbaka.

Ryssland ser på oss i väst som ett hot med en växande NATO allians. De vill säkra sina gränser och ha ett stabilare försvar, vilket förklarar varför de vill ta tillbaka Ukraina, men även varför Gotland är av strategiskt intresse.

Ett medlemskap i NATO innebär en militär upprustning med betydligt fler arméer och en större vapenarsenal, vilket kan resultera i att Ryssland provocerar, eller till och med attackerar Finland samt Sverige.

President Vladimir Putin har gjort flera uttalanden om att det kommer bli tydliga konsekvenser för Sverige och Finland om vi går med i NATO. Om vi då går med i denna allians så kommer Ryssland med stor sannolikhet att spänna sina militära muskler för att hävda sin suveränitet.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att när omvärlden är osäker så ska man inte bidra med mer osäkerhet. Det kan vara svårt att tolka andra staters avsikter, men vi ska inte ge dom anledning till att agera militärt gentemot oss eller våra grannländer.

Det finns en del röster inom Sverige, däribland vår egen försvarsminister Peter Hultqvist, som anser att Sverige ska ha ett försvar där det ska bli kännbart för Ryssland vid en eventuell invasion.

Argumentet kan sträckas vidare till att förstå en av de grundläggande skyldigheterna som en stat har, vilket är att skydda medborgarna från utomstående hot. Detta gör det förståeligt varför Sverige har gjort ett närmande till NATO i och med “värdlandsavtalet”.

Avtalet gör det möjligt för NATOS trupper att använda svensk mark vid ett eventuellt anfall, vilket i sig kan låta som ett neutralt ställningstagande, men vad det i själva verket innebär är ett “green light” för USA att använda Sverige som en strategisk spelpjäs vid en väpnad konflikt.

Är det så här vi bäst bevarar Sveriges suveränitet? Vi kan inte skapa mer osäkerhet i området, vilket vi idag gör med vårt närmande gentemot NATO. Ett halvt steg mot NATO är ett helt steg mot NATO i Rysslands ögon.

En röst på Vänsterpartiet i kommande val är en röst för Sverige, och en röst för Svensk neutralitet i världspolitiken.

Mathias Hedenborg, Vänsterpartiet i Berg
Christina Hedin, distriktsordförande Vänsterpartiet Jämtland Härjedalen
Anne Svensson, ordförande Vänsterpartiet i Berg

Powered by Labrador CMS