Varför går det så fort med kommunalt vatten och avlopp på ”Annersia”

Det går fort nu. Med anledning av kommunens planer på kommunalt vatten och avlopp i området som i idag kallas för ”Annersia” vill vi fråga; varför går det så fort och varför får man veta så lite?

Publicerad

Att något har varit på gång är det många som känner igen sig i, kommunalt vatten och avlopp är något som redan har etablerats i vissa områden på ”Annersia”, men att det nu ska ske i ett totalt omfång från Orrviken till Brunfloviken kom för många som en överraskning. Att detta även ska komma att ske med en tvångsavgift fick flera att sätta kaffet i fel strupe.

Var är information kring vad som är på gång? Varför går beslutprocessen så fort? 2 månader från färdigt tjänstemannaförslag är planen för detta att gå hela vägen till kommunfullmäktige. Vad säger konsekvensanalyserna om hur området kommer att påverkas av detta - området är trots allt fullt av jordbruksrelaterad verksamhet från Orrviken till Brunfloviken.

Vi ställer många frågor men det är ju också därför att vi saknar information från kommunen om arbetet som uppenbarligen pågår utan vår vetskap. Vi är inte för eller emot kommunalt vatten och avlopp, det finns både de som efterfrågar detta samtidigt som det är samma motsvarighet åt andra hållet.

För oss är inte detta ”Annersia” det är ”Bättersia” och nu kommer våra områden att påverkas utav något som vi inte har en aning om hur det blir samt att vi blir mest troligt påtvingad något.  Vi vill ha en dialog med våra beslutsfattare och framförallt borde våra beslutsfattare vilja ha en dialog med oss som bor på ”fortfarande Bättersia”

Ordförande Maj Elgendahl tillsammans med LRF Brunflo – Marieby lokalavdelning

Ordförande Mikael Olsson tillsammans med LRF Frösö – Sunne – Norderö lokalavdelning

Powered by Labrador CMS