Varför förstöra en väl fungerande verksamhet?

Riksdagsledamöter som är ansvariga för Jakt och Vilt i respektive parti blev inbjudna av landsbygdsministern, Jennie Nilsson, till en information samma dag som regeringen fattade beslutet om att jakt- och viltvårdsuppdraget som legat på Svenska Jägareförbundet sedan 1938 skulle upphandlas.

Publicerad

Anslaget, pengarna, för att sköta detta kommer ur Viltvårdsfonden. Viltvårdsfonden finansieras i sin tur från de jaktkort som svenska jägare betalar. I dag kostar det statliga jaktkortet 300 kronor men regeringen föreslår nu en höjning till 400 kronor. Det finns ca 293 000 jägare som löser statligt jaktkort så summan som betalas in till Viltvårdsfonden blir 117,2 miljoner kronor.

För några år sedan anmälde en person till EU att jakt och viltvårdsuppdraget borde upphandlas och detta resulterade i att EU-kommissionen ifrågasatte den svenska modellen.

Det var här det gick fel. Regeringen borde ha tagit striden med EU då jakt- och viltvårdsuppdraget inte omfattas av reglerna för offentlig upphandling eftersom bidrag inte är upphandlingspliktiga.

Flera jurister som är experter inom offentlig upphandling menar att jakt- och viltvårdsuppdraget är unikt på grund av att det är jägarnas egna pengar som finansierar bidraget och uppdraget. Ett uppdrag som, menar de, under lång tid varit avgörande för en god och fungerande viltvård i Sverige.

Man kan inte låta bli att undra vad regeringen med S och MP egentligen vill? Är det så att man skyller på EU för att genomdriva något man egentligen vill själv?

Följande uttalande från förre landsbygdsministern bekräftar att S vikit ner sig för MP. – Det är inte EU som är bekymret. Det är Miljöpartiet som hela tiden drivit på i frågan, i alla fall under den tid jag var minister. Allmänna uppdraget har i stora delar fungerat bra. Det är jägarnas pengar som nu andra organisationer vill ha del av, säger Sven-Erik Bucht till Svensk Jakt.

Nu har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att administrera och upphandla det nya uppdraget vilket i sig är olyckligt då förtroendet för Naturvårdsverket hos jägare är lågt. Regeringen säger att Jägarförbundet kommer att få ett organisationsbidrag för att jobba med ett rikstäckande ansvar för landets viltvård. Däremot ska viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning upphandlas med pengar ur Viltvårdsfonden.

Förutom upphandlingsdelen så har regeringen beslutat att ideella rikstäckande organisationer kan söka organisations- eller verksamhetsbidrag för att utföra åtgärder som främjar viltvården enligt jaktlagens definitioner. Det kan bli så att organisationer som motarbetar jakt kan få pengar ur viltvårdsfonden som finansieras av jägarna. Detta är helt orimligt!

Centerpartiet har under många år drivit att det borde inrättas en Viltmyndighet och hade vi haft en sådan på plats så skulle uppdraget förvalta Viltvårdsfonden hamnat där istället. Nu uppstår det en situation där Naturvårdsverket ska tolka regeringens beslut och redan nu har man aviserat att alla organisationer kan söka bidrag ur Viltvårdsfonden och det inkluderar även de som motarbetar jakt.

Hur lyckades regeringen förstöra en väl fungerande verksamhet?

Peter Helander, C, ansvarig Jakt och Viltfrågor, riksdagsledamot

Per Åsling, C, riksdagsledamot Jämtlands län

Powered by Labrador CMS