Varför är höga elpriser mer orättvist än hög kommunalskatt?

Regering och riksdag har ansvar för hela landet och inte bara där det bor mest människor och flest antal röster att vinna i politiska val.

Höga elpriser i södra Sverige har varit i fokus hos media och våra politiska partier den gångna hösten.

Kunder inom elprisområdena 3 och 4 som ligger i södra Sverige skall kompenseras för höga elpriser men norra Sverige skall inte kompenseras. Det har t.o.m. kommit förslag om att elpriserna bör vara lika i hela landet då det anses orättvist att södra Sverige skall betala ett högre pris för elen än norra Sverige.

Kommunalskatten skiljer mycket mellan olika kommuner i landet. Av de tio kommuner som betalar högst kommunalskatt i landet finns nio kommuner i Norrlands inland. Dorotea är den kommun som betalar högst kommunalskatt. Ett par i Dorotea som tillsammans tjänar 75000 kronor i månaden betalar 45000 kronor mer i kommunalskatt per år än ett par i Stockholms stad med en sammanlagd månadsinkomst på 75000 kronor. Den stora skillnaden i kommunalskatt är till nackdel inte bara för löntagarna utan även för kommuner som får kämpa med att behålla invånarna i högskattekommuner och inte kan locka inflyttare med likvärdig kommunalskatt som exempelvis Stockholms stad.

Räknat på ett helt livs arbetsinkomst blir skillnaden i inbetald kommunalskatt mellan 1,5 till 2,0 miljoner kronor i exemplet ovan.

Ett flertal politiska partier sade inför valet i september att de skall satsa på landsbygden. Det räcker med att fokusera på en enda åtgärd och det är att reformera vårt skattesystem så att kommunalskatten blir lika för alla kommuner i hela landet. Jämförbar kommunalskatt för löntagare borde vara en självklarhet i ett demokratiskt land. De pengar som staten betalar till kommunerna (skatteutjämningsbidrag) skall utformas så att alla kommuner oavsett folkmängd skall ha pengar för att klara kommunernas åtaganden som till ca 90 % är lagstadgat.

Norge har en jämlik kommunalskatt i hela landet och dessutom får kommuner med ex. vattenkraft behålla intäkter från fastighetsskatten för att utveckla sin egen kommun.

Varför skall höga elpriser i södra Sverige kompenseras av staten men blunda för de orättvist höga kommunalskatter som råder i många kommuner - inte minst i Norrland.

Regering och riksdag har ansvar för hela landet och inte bara där det bor mest människor och flest antal röster att vinna i politiska val.

Sveneric Ericsson

Powered by Labrador CMS