Vårdens värde

Vad är ett bra ekonomiskt resultat värt om det inte finns en bra och tillgänglig vård?

Publicerad

Region Jämtland Härjedalen visar ett resultat på 323mkr för 2020. Resultatet må se väldigt bra ut men sätter man det i relation till regionens usla tillgänglighet och all vård som inte blivit utförd så blir situationen en helt annan. Tillgängligheten i vår region ligger i botten på flera områden i jämförelse med övriga landet. Det finns heller inte någon beräkning på vad det kommer att kosta att komma till rätta med den vårdskuld som nu finns och som fortsätter att växa.  

Med ekonomi som motiv så tog de blågröna flera personalpolitiska beslut. Nu ser vi konsekvenserna av dessa. Regionens personal har fått en svår arbetssituation inte bara utifrån pandemin utan framförallt utifrån försämrade arbetsvillkor. Trycket på regionens personal är hårt och dålig personalpolitik är en stor orsak till detta. Svårigheter med att bemanna har blivit en direkt konsekvens av personalflykten på flera områden inom specialistvården. Beroendet av dyr hyrpersonal ökar och vårdplatser stängs. 

Det vi nu har är både problem med att bemanna och sliten personal. När personalgrupper slås sönder och delvis ersätts med hyrpersonal ökar arbetsbelastningen och arbetet med rutiner och kvalitet försvåras.

Patientsäkerheten har försämrats med fler vårdskador som följd.

När de blågröna talar om fortsatta åtgärder för en hållbar ekonomi över tid så kan jag som Vänsterpartist bara hålla med. Vilka åtgärder vi anser bör göras och vad som är hållbart över tid är den stora skillnaden. 

Att klara bemanningen är helt avgörande för att kunna erbjuda länet en god och jämlik vård jämförbar med övriga landet. Satsningar på personalen är därför en nödvändighet. Politiken måste ta sitt ansvar för att bli en attraktiv arbetsgivare, släppa prestigen och göra något åt de försämrade arbetsvillkoren.

Hur långt måste personalflykten gå innan de blågröna partierna lyssnar på personalen?

I väntan på vård hinner patienter bli sämre i sina tillstånd med ett ökat lidande som följd, vilket aldrig går att räkna i pengar. Ett fint ekonomiskt resultat är inget att vara stolt över om vården inte är en god arbetsgivare och levererar en tillgänglig vård på rätt nivå i rätt tid.

Elin Hoffner , Vänsterpartiets regiongrupp 

Powered by Labrador CMS