Vänsterpartiet vill ha ungdomsmottagningar i samtliga länets kommuner

Vänsterpartiet vill att det ska finnas en ungdomsmottagning i varje kommun i Region Jämtland Härjedalen. Vi vill också att man utreder hur man skulle kunna etablera en digital ungdomsmottagning för hela regionen.

Att det inte finns ungdomsmottagningarna i alla kommuner innebär att vården är ojämlik. I Jämtlands län saknar fem kommuner ungdomsmottagningar (Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda och Åre) och det är en utmaning både geografiskt och befolkningsmässigt att skapa jämlik tillgång till ungdomsmottagningarna. Att det ska finnas god vård i hela vårt län är en rättvisefråga. 

En bra början är att möta ungdomarna på deras egen arena – den digitala. Unga lever stora delar av sina liv på internet där de umgås via olika sociala medier. Genom att kunna prata med en barnmorska eller psykolog på en digital ungdomsmottagning kan den unga kontakta vården på sina egna villkor, när och var det passar hen.

Ungdomsmottagningar runtom i landet är en av de platser dit unga kan vända sig med såväl sin oro och sin nyfikenhet. Det är en viktig vårdmottagning för ungdomar och kan erbjuda hjälp kring preventivmedel och sexuell identitet, frågor kring hälsa och beroende men också stödsamtal vid psykisk ohälsa.

Att en ungdomsmottagning finns geografiskt nära kan ha stor betydelse för möjligheten att ta sig dit som ungdom. Som ung har en inte alltid tillgång till bil eller ekonomiska möjligheter att åka kollektivt till närmsta större ort, vilket kan göra att hen struntar i att uppsöka ungdomsmottagningen trots att behovet är stort. 

För att ge fler ungdomar tillgång till en ungdomsmottagning bör möjligheter till samordning och införande av en digital ungdomsmottagning utredas. Det är viktigt att nå alla ungdomar i länet, med särskilt fokus på de som bor i glesbygden, de som har annan kulturell bakgrund eller som helt enkelt föredrar att ha en digital kontakt. 

För Vänsterpartiets Regiongrupp Marie Svensson

Powered by Labrador CMS