Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) vill att Svenska kyrkan ska kunna fortsätta verka för fred

Vi är tacksamma för att Svenska kyrkan tydligt tar ställning i viktiga frågor och önskar ett fördjupat samarbete även på lokala plan när det gäller samarbete med olika religiösa aktörer.

De flesta konflikter börjar i språket med hur vi ser på och benämner den ”andre” som avvikande och mindre värd. Därför anser vi att det är viktigt att Svenska kyrkan är en gränsöverskridande gemenskap med tillitsfulla möten över kultur och religionsgränser. ViSK är som enda nomineringsgrupp den som vill att Svenska kyrkan ska verka för fred och rättvisa i världen genom att säga ja till total nedrustning och nej till svensk Nato anslutning samt stoppa svensk vapenexport.

ViSK värdesätter att Svenska kyrkan är en aktiv samhällsaktör i debatterna, och har den vetskapen att religiösa aktörer är mycket viktiga i fred och försoningsarbetet. Därmed önskar vi att kyrkan ska kunna få fortsätta i sin viktiga roll och påverka den svenska regeringen att upprätta icke militära allianser samt intensifiera arbetet för solidaritet och rättvisa. Det finns alternativa partier som vill verka för att dom viktiga dialogerna ska upphöra, vilket är en farlig väg att gå då det riskerar fredsarbetet. De ekumeniska samarbetena mellan och inom religionerna måste få fortgå. För allas vår säkerhet.

Rösta på ViSK Vänstern i Svenska kyrkan

Marie Svensson, Aspås 

Helena Åsasdotter Nord, Svenstavik 

Catarina Antán, Stugun 

Sonny Hoffman, Östersund 

Christina Mellberg, Östersund

Jeannette Ek, Sveg

Powered by Labrador CMS