Vänstern i Svenska Kyrkan vill samla alla

ViSK, Vänstern i Svenska Kyrkan vill samla alla medlemmar i Svenska kyrkan med hjärtat till vänster. Vi är en partipolitiskt obunden organisation som under de kommande fyra åren i lokala församlingar, Stiftsfullmäktige och kyrkomöte framför allt vill driva frågor kopplade till diakoni, miljö och fredsarbete.

Diakoni: Med rötterna i befrielseteologin (en kristen politisk/teologisk inriktning som uppkom på 60-talet i länder med stora sociala och politiska orättvisor), står vi alltid på de fattiggjordas sida (som gjorts fattiga). Därför är det diakonala arbetet i Svenska kyrkan mycket viktigt för oss. Kyrkopolitik, som all politik, handlar om hur man fördelar en budget och för oss är resurser till diakoniarbetet prioriterat.

Men ViSK ser också till helheten, alltså studerar vi arbetsvillkoren för våra diakoner och personal i övrigt. Genom att samtala med de anställdas fackliga organisationer skapar vi oss en bild av det som behöver förändras. I detta ingår också jämlikhet, jämställdhet och övriga rättighetsfrågor, som HBTQI-frågor. Vi vill att alla enheter i Svenska kyrkan blir regnbågscertifierade.

Att se helheten betyder också att vi vill verka politiskt diakonalt där vi inte bara konstaterar att det finns fattiggjorda människor i vårt land. Vi ställer också frågan, precis som befrielseteologerna gjorde, varför är människorna fattiga? Vilken obalans i samhället som gör de rika rikare och de fattiga fattigare måste vi bekämpa? Och hur medvetandegör vi människorna om det så att vi tillsammans kan nå en förändring?

Det förutsätter samverkan med många samhällsaktörer som vill förändra människors livsvillkor så att vi uppnår ett jämlikt samhälle och vi är övertygade om att flera nomineringsgrupper i Svenska kyrkan vill delta i det arbetet tillsammans med oss. Tro och politik hör ihop och den uppfattningen delar vi med många kristna.

Jesus har gett oss uppdraget att vara “ett ljus och ett salt i världen”. Det vill vi försöka uppfylla genom att arbeta på detta sätt.

ViSK, Vänstern i Svenska Kyrkan
Mona Olsson, ordförande ViSK, Norrköping
För ViSK i Härnösands stift:
Bengt Nilsson, Sundsvall
Henry Svonni, Sollefteå
Marie Svensson, Krokom
Helena Åsasdotter Nord, Svenstavik
Catarina Antán, Stugun
Christina Mellberg, Östersund 
Jeannette Ek, Sveg 

Sonny Hoffman, Östersund

Lena Lundblad, Järved
Michael Carlsson, Örnsköldsvik
Marie Buhr, Örnsköldsvik

Powered by Labrador CMS