OFFERDAL

Replik om skolfrågan i Valsjöbyn

Replik till Jannike Hillding och moderaterna i barn och utbildningsnämnden.

Jag läste nyss er insändare i Jämtlands tidning. En tidning som hittills har publicerat ett stort antal artiklar och insändare som argumenterar för flytt till Valsjöbyn men inte en enda artikel eller insändare som uttrycker andra åsikter. Det är en demokratifråga också! 

Hur kan ni prata om en medborgardialog och demokratisk process när ni utan att blinka är villiga att helt köra över den majoritet i bygden som vill ha ny skola i Rötviken? 

Att så ensidigt lyssna på några få individer i Valsjöbyn är inte demokratiskt. Alla har rätt att få sin röst hörd och i den här frågan ska barnens behov stå i centrum. Fina skidspår finns på fler ställen, det är inget hållbart argument. Ni får gärna förklara hur ni har tänkt att alla barn ska samsas på ett bra sätt lokalerna i Valsjöbyn! Redan idag saknas lugna rum att gå undan i, redan idag är ljudnivå och störande moment ett problem. 

Jag hoppas att min röst och mina frågor också är viktiga för er moderater och att ni är villiga att svara på mina frågor. 

Hälsningar 

Johanna Willman 

Kommentar från Ralph Rentzsch:

Insändarskribenten antyder att Jämtlands Tidning skulle ha tagit ställning i skolstriden i Hotagen. Vi har återgett vad parterna och involverade politiker sagt och gjort i frågan.

Inget annat. Oavsett var de bor i Hotagen eller var de anser att skolan ska ligga.

Ralph Rentzsch

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Powered by Labrador CMS