Vallöfte från M: minst 5 kr lägre dieselpris genom sänkt reduktionsplikt

De höga drivmedelspriserna bidrar till inflationen, i kombination med höga energipriser. Att pressa ner bränslepriserna är ett av de verktyg politiken har för att motverka inflationen.

Prisökningarna blir alltmer smärtsamma för svenskarna. De märks i mataffären, vid bensinpumpen, på solsemestern och i elräkningen. En bakomliggande orsak till de höga drivmedelspriserna är den ekonomiskt ohållbara reduktionsplikten. Därför presenterar Moderaterna idag ytterligare förslag för att sänka priset vid pump med minst fem kronor.

Enligt Konjunkturinstitutet går Sverige in i en lågkonjunktur redan i år. Sverige väntas få EU:s lägsta tillväxt 2023 samtidigt som landet har EU:s fjärde högsta arbetslöshet. Inflationen i maj var 7,2 procent. Risken för stagflation är överhängande. 

Dieselpriset är idag 60 procent högre än för ett år sedan, och bensinpriset är drygt 40 procent högre. Trots Moderaternas skattesänkningar på drivmedel har Sverige världens högsta drivmedelspriser. Det är resultatet av stigande priser på olja, en svag kronkurs och en politik som ställer allt högre krav på att blanda in dyra biodrivmedel i bensin och diesel. Produktionen håller inte jämn takt med kraven vilket gör att varje höjning av nivåerna leder till kraftiga prisstegringar. Vid årsskiftet gick priset över en natt upp med 1,20 kronor som ett resultat av de höjda kraven.

De höga drivmedelspriserna bidrar till inflationen, i kombination med höga energipriser. Att pressa ner bränslepriserna är ett av de verktyg politiken har för att motverka inflationen.

Sverige sticker idag ut internationellt vad gäller reduktionspliktens utformning. Kraven på inblandning i diesel är idag fem gånger högre än de miniminivåer som EU kräver, och är drygt dubbelt så höga som de mål EU-kommissionen har föreslagit för 2030. 

Regeringen har inte agerat för att motverka prisökningen. I stället har den höjt skatten på drivmedel flera gånger, och endast genomfört en mindre paus av reduktionsplikten efter krav från oppositionen. Inga åtgärder har vidtagits för att öka utbudet av biodrivmedel.

Moderaterna föreslår nu att Sveriges krav i reduktionsplikten ska ligga i linje med EU:s krav. Detta kommer att sänka priset på diesel med minst 5 kronor. Det skapar även långsiktiga förutsättningar så att branschen kan planera sina investeringar i biodrivmedel. 

Sammantaget ger förändringarna en prispåverkan om minst 5 kr/liter för diesel och 50 öre/liter för bensin jämfört med dagens nivåer.

Om reduktionsplikten ligger kvar på den bana som gäller idag kommer priset i stället att fortsätta öka. Bensinpriset väntas öka med 3 kronor till 2026 och 5 kronor till 2030. Dieselpriset väntas öka med 5 kronor till 2026 och 9 kronor till 2030. 

Genom att minska inblandningen kan effekterna av de höga priserna mildras utan att finanspolitiken blir mer expansiv och riskerar att driva på inflationen.

Samtidigt går elektrifieringen av transportsektorn snabbt. I slutet av det här året kommer det att gå 20 elbilar per ladduttag i Sverige, upp från sex stycken för fem år sedan. Det är på detta som fokus måste ligga för att vi ska kunna minska utsläppen i transportsektorn.  

Moderaterna har presenterat en rad förslag som möter upp mot det ökade behovet av elektrifiering.

Möjliggör utbyggnad av kärnkraft med nytt energipolitiskt mål, gröna kreditgarantier, betalning för systemviktiga funktioner och forskningssatsningar. Förenkla tillståndsprocesserna för att bygga ut elnäten i Sverige snabbare. Satsningar på laddinfrastruktur för lätta och tunga fordon. Verka för krav på nollutsläpp i EU. 

Saila Quicklund riksdagsledamot (M) Jämtlands län

Powered by Labrador CMS