Vallöfte från Centerpartiet

Centerpartiets vallöfte: Det ska finnas två skolor kvar i de södra kommundelarna och att den ena ska finnas i Fåker.

Publicerad

För ungefär en vecka sedan besökte vi från Centerpartiet Lyransgården i Fåker, för att diskutera skolfrågor med de boende i området. I samband med besöket berättade vi också om vårt vallöfte: det ska finnas två skolor kvar i de södra kommundelarna och att den ena ska finnas i Fåker.

För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att hela kommunen ska utvecklas och leva, vilket är något som vi aktivt har arbetat med sedan vi tog över ledarskapet i kommunen. Vi vet också att skolor på mindre orter spelar en viktig roll, för både elever och för bygden som helhet. 

Under pågående mandatperiod har det gjorts historiskt stora satsningar på skolan under namnet ”Skolbygget”. Vi bygger två nya skolor, renoverar mycket eftersatt underhåll och har sett över skolstrukturen i centrala Östersund. Det handlar om att förbättra arbets- och lärmiljöer, men framför allt är målet att vi framåt ska kunna lägga mer pengar i själva klassrummen, på elever och lärare, än på lokaler. Det är satsningar inom undervisningen som gynnar eleverna mest.

När vi besökte Fåker så var de boendes budskap att de vill att skolan blir kvar. Skälen var flera. Närheten för barn som bor på landsbygden, gemenskapen som skapas runt en skola, men också att det sänder en viktig signal om framtidstro när skolor får finnas kvar i byarna. Det är så vi kan skapa förutsättningar för att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas.

Den skolstrukturrapport som beslutades om i våras lämnar frågan om skolstrukturen i de södra kommundelarna öppen till senare i år då ett beslut ska fattas. Inför det är alltså vårt vallöfte tydligt: vi i Centerpartiet kommer att verka för att det ska finnas två skolor i de södra kommundelarna och för att en av dessa ska ligga i Fåker. För hela Östersunds kommuns bästa!

Centerpartiet i Östersund

Effie Kourlos Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande Sven Nilsson, ledamot Barn- och Utbildningsnämnden Anna Ottosson Blixt, ledamot Barn- och Utbildningsnämnden   Pelle Simonson, ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt ledamot i Kommunstyrelsen Thomas Andersson, ordförande Regionfullmäktige 

Powered by Labrador CMS