Vad menar MSB?

Sedan 2014 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap haft krav på våra bensinstationer om byte av rörledningar under jord.

MSB vill förebygga miljöskador som kan bli följden av sönderrostade rör och läckage av bensin och olja i mark och vatten. Det vill vi alla.

Galvaniserade rör har använts i detta syfte under många tiotals år och långt före plastens intåg. Erfarenheten visar att användningen av galvrör har fungerat alldeles utmärkt. Om MSB:s krav på åtgärder fullföljs, blir det spiken i kistan för många av de små mackarna på landsbygden.

Under de senaste åren har vi fått en klimatdebatt, som knappt var född när MSB 2014, kom med sitt föreläggande. Vi är nu på väg in i ett samhälle, där vi så snabbt som möjligt vill komma bort från det fossila till gröna och förnybara energislag.

Signalerna från EU-kommissionen och våra rikspolitiker är att alla nytillverkade bilar från och med 2035 skall vara fossilfria. I dag står det klart för oss alla, men tydligen inte för MSB, att vi i snabb takt är på väg bort från bensin och diesel- om några år är nedgrävda rör ett minne blott.

När vi då vet att kostnaderna för byte av befintliga rör, är från några hundra tusen till uppemot flera miljoner, kommer det att vara dödsstöten för många mackägare. Enligt gällande regler har, under många år, regelbundna kontroller av såväl nedgrävda cisterner som rör, under mark, genomförts.

För oss känns det som att kasta pengar i sjön. Ge i stället dispens till de aktuella mackarna i avvaktan på de nya gröna drivmedlen och använd i stället dessa pengar till att subventionera övergången till vätgas och elektrifiering av fordon. Det kan ske exempelvis genom förstärkning av bonusar vid inköp eller leasing av bilar, som drivs med gröna bränslen.

Hydrogen JH AB
Kurt Folkesson, Håkan Edlund

Powered by Labrador CMS