V: Telefoni och bredband åt alla – även glesbygden i Norrland

Vi ser det som helt nödvändigt att staten tar ett större ansvar.

I takt med att Telia klipper kopparnätet kommer allt fler att bli utan kontaktmöjligheter med omvärlden. 2026 står ett stort antal invånare i Norrland utan förbindelse om inte särskilda statliga satsningar görs.

Bredbandsutbyggnaden och utbyggnaden av mobilnäten kommer inte heller nå alla norrlänningar med den nuvarande finansieringsmodellen. Det digitala utanförskapet kommer därför att fortsätta att öka i Norrland.

Vi ser det som helt nödvändigt att staten tar ett större ansvar och också finansierar huvuddelen av utbyggnaden av bredband och mobila nätet i det glesbefolkade Norrland och att den satsningen skall utgå ifrån behoven hos de som bor/verkar längst bort från de nuvarande näten. Vi kräver därför utökade statliga ekonomiska satsningar på utbyggnad av bredband och mobilnät i glesbygd.

Glenn Berggård, gruppledare Vänsterpartiet Region Norrbotten

Elin Hoffner, gruppledare Vänsterpartiet Region Jämtland Härjedalen

Jonas Karlberg, gruppledare Vänsterpartiet Region Västerbotten

Nina Orefjärd, gruppledare Vänsterpartiet Region Västernorrland

Powered by Labrador CMS