V: Skapa en fritidsbank i Krokom

Nu tycker Vänsterpartiet att det är dags för Krokom att bli en av de kommuner som förstått nyttan med att kunna låna sport- och friluftsutrustning.

För den som vill prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia att köpa utrustning. Då är det bättre, både för plånboken och för miljön, att låna först.

En Fritidsbank är en plats där du kan låna fritids- och friluftsutrustning för att prova på nya aktiviteter, oavsett om det är för ett enstaka tillfälle eller inte. Införandet av Fritidsbanken i Krokoms kommun skulle främja såväl spontan som organiserad idrott och bidra också till ökat intresse för friluftsliv. Den skulle också vara till nytta för skolan i samband med frilufts- och temadagar och göra oss ännu mer attraktiv för turism. Fritidsbanken har även utrustning för parasport och fritidsutrustning, vilket ofta är extra dyrt att införskaffa för den enskilda.

Fritidsbanken leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. Det skulle också vara en tydlig satsning på folkhälsan i kommunen, för att inte tala om miljöperspektivet - genom återbruk och lån blir Fritidsbanken ett verktyg i arbetet med Agenda 2030.

Det finns många vinster med att gå med i Fritidsbanken Sverige. Konceptet fungerar genom samverkan mellan kommuner i närområdet, alltså att man kan låna grejer mellan varandra. Över 100 kommuner har nu gått med i Fritidsbanken Sverige.

Nu tycker Vänsterpartiet att det är dags för Krokom att bli en av de kommuner som förstått nyttan med att kunna låna sport- och friluftsutrustning och blir en del av Fritidsbanken Sverige. Det är något vi alla kommer vinna på.

Marie Svensson Gruppledare Vänsterpartiet Krokom

Powered by Labrador CMS