V kräver nytt, tillgängligt badhus i Krokom

Frågan om badhuset i Krokom lyfts ofta fram i valrörelserna. Då står minsann politiken enad men under de nästföljande fyra åren blir det tyst.

I investeringsbudgeten finns ett nytt badhus med varje år – men där händer heller inget. Inte mer än att badhuset flyttas allt längre fram i planerna för varje år. Det får vara slut på detta nu!

Vänsterpartiet i Krokom kräver att man under nästkommande mandatperiod prioriterar ett nytt kommunalt badhus i centralorten Krokom. Man behöver aktivt ta tag i detta och planera för det.

Vi vill att badhuset ska byggas i kommunal regi: då har kommunen full kontroll över hur det ska utformas och vilka behov som ska uppfyllas för kommuninvånarna, turister och besökare från grannkommunerna.

Genom att kommunen också själv driver badhuset får vi också kontroll över prissättning, öppettider, tillgänglighet, aktiviteter, underhåll med mera. Ett badhus tillhör en av kommunens kärnverksamheter och ska därför också finnas kvar i kommunal ägo.

Det är inte bra för folkhälsan att Krokomsborna under lång tid inte kunnat använda sitt badhus som det är tänkt. Badhuset har under den senaste mandatperioden varit stängt i omgångar för allmänna bad.

Orsakerna uppges vara långdragna renoveringar i flera månader, corona-pandemin och under det senaste halvåret uppges det inte ha gått att rekrytera några badvakter.

Krokom kommun prioriterarar simundervisning från förskoleklass, det gäller ju att barn får en god vattenvana tidigt. Men att barnen i årskurs 2 och 3 får färre tillfällen till simundervisning än tidigare är inte bra. Och de barn som är födda år 2014 har ju heller inte haft samma möjligheter till sommarsimskola på grund av pandemin.

I dagsläget använder 1700 elever badhuset i Krokom till sin simundervisning. Det gör att det blir väldigt trångt i badhuset med dess endast 16 meter lång bassäng. Men antalet elever ökar ständigt. Krokom behöver därför snarast bygga en större, anpassad bassäng för att täcka kommunens behov.

Krokom behöver bli en mer attraktiv kommun som människor vill flytta till och vill bo kvar i. Bad tillhör de mest uppskattade fritidsaktiviteterna bland alla ålderskategorier. De erbjuder motion, undervisning, interaktivitet, simning, avkoppling och njutning. Vidare fyller badhuset en viktig samhällsfunktion där olika samhällsgrupper kan mötas.

I fritidsvaneundersökningar brukar bad ligga i topp, särskilt bland kvinnor. Bygg därför nytt, tillgängligt badhus i Krokom under nästa mandatperiod!

Marie Svensson, gruppledare och förstanamn på Vänsterpartiets kommunlista

Powered by Labrador CMS