V i Krokom: Nu bygger vi välfärden!

Med en stark vänster i kommunen kan vi påverka så att fler människor får det bättre.

Att välfärden fungerar är en förutsättning för människors självständighet. Vi måste kunna lita på att våra barn möter trygghet i skolan, att våra föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet och på att vi får bästa möjliga vård om vi mår dåligt.

Alla i Krokoms kommun ska ha rätt till bra vård, skola och omsorg. Det är bara möjligt om våra skattepengar används till det de är avsedda för: till välfärdsservice av hög kvalitet. Och den ska fördelas efter behov, inte efter vad som är mest lönsamt för välfärdsföretagaren. Det måste finnas garantier för att pengarna inte försvinner till privata företags vinstuttag. Vänsterpartiet i Krokom säger nej till ytterligare privatisering av vår välfärd.

Det är inte rimligt att lärares, undersköterskors och pensionärers skattepengar går till vinster för privata bolag. Inte när det finns ett enormt behov av att förbättra äldreomsorgen och skolan. Varje skattekrona ska återinvesteras för att förbättra välfärden.

Krokoms kommun har mer pengar än någonsin tidigare. Med rätt fördelningspolitik kan vi satsa mycket mer på välfärden. Vänsterpartiet vill ha en kommun som erbjuder jämlika levnadsvillkor och möjligheter till ett bra liv - oavsett var man bor i kommunen.

Med en stark vänster i kommunen kan vi påverka så att fler människor får det bättre. Då kan vi tillsammans bygga ett tryggt och jämlikt Krokom. Politiken har ansvaret för att skapa de rätta förutsättningarna för att detta ska kunna bi möjligt.

Vänsterpartiet har länge kämpat för en stärkt välfärd oavsett var i Krokom man bor. Den 11 september behöver vi din röst för att detta ska bli verklighet!

Här är några av Vänsterpartiets förslag:

  • Höj bemanningen inom äldreomsorgen!

  • Sex timmars arbetsdag inom vård och omsorg!

  • Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror!

  • Kulturskolan ska vara avgiftsfri och tillgänglig!

  • Utöka resurserna till de tidiga insatserna redan i förskolan!

  • Inför en fritidsbank!

Vänsterpartiets toppkandidater i Krokom

Marie Svensson

Nehro Mostafaee

Mona Puttick

Johanna Svensson Spångberg

Powered by Labrador CMS