Anders Grönlund och hans kollegor på ambulansen har inte prioriterats när Regionen började vaccinera sin vårdpersonal. Själv har han på eget initiativ nu fått två doser, detta då han ställt sig i kö för de överblivna doserna.
Anders Grönlund och hans kollegor på ambulansen har inte prioriterats när Regionen började vaccinera sin vårdpersonal. Själv har han på eget initiativ nu fått två doser, detta då han ställt sig i kö för de överblivna doserna.

Oro bland ambulanspersonal – många i personalen ovaccinerade

Trots att de står i frontlinjen har ambulanssjuksköterskorna inte haft första prioritet när Regionen vaccinerat sin personal. Fortfarande har majoriteten av ambulanspersonalen inget smittskydd i form av två doser vaccin.

Publicerad

Länets ambulanspersonal står i frontlinjen och i arbetet vet de aldrig vad de möter, deras uppgift är att omhänderta sjuka och olycksdrabbade på plats. Vid varje larm utsätter de sig för risken att möta covidpatienter.

Jämtlands Tidning träffar en av dessa vardagshjältar, ambulanssjuksköterskan Anders Grönlund utanför Trygghetens hus i Östersund, där ambulansen är stationerad. Han ska precis gå på sitt nattskift för andra natten i följd. Ambulansteamet i Östersund som han tillhör bemannas av cirka 20 ambulanssjuksköterskor, varav fyra nu är fullt vaccinerade. Detta tack vare egna initiativ att köa för de doser som annars skulle slängas.

– Jag fick min andra spruta igår av Astra Zenecas vaccin och det känns skönt att nu vara vaccinerad. Jag har hört av mig och stått i kö för doser som blir över och som måste kastas om de inte ges, berättar Anders Grönlund. Han berättar också att man internt pratat om varför Regionen inte prioriterat ambulanspersonalen i samband med att de började ge vaccin till anställda inom sjukvården. Men något besked har de inte fått från arbetsgivaren. Uppgiften bekräftas av Vårdförbundets avdelningsordförande Roger Bergebo.

– Det stämmer att ambulanspersonalen inte prioriterats av Regionen och att det skapat en stor oro bland personalen, att de inte fått smittskydd i form av vaccin. Regionen har haft andra prioriteringar, säger han.

– Vi kan inte neka larm och väl på plats är vår uppgift att ta hand om patienten. Vi har första kontakten och vet aldrig om det är Covidsmitta eller ej i anslutning till larmen. Det har funnits en oro att bli smittade, säger Anders Grönlund. Han berättar att det hänt att ambulanspersonalen åkt på larm där det inte varit någon misstänkt smitta men att det sedan konstaterats covidsmitta när patienten väl hamnat på sjukhus.

– Idag har vi trots allt bra rutiner för hur vi jobbar på fältet, numera är det bara en av oss som går in och tar första kontakten med patienten. På så vis sparar vi också på skyddsutrustning.

Trots att ambulanspersonalen inte prioriterats för vaccinering har gruppen i Östersund klarat sig relativt bra med endast ett par fall av smitta bland personalen. Värst var läget i våras förra året, då det var många transporter med covidsjuka patienter. I slutet av året kom snabbtesterna och det har underlättat.

– Nu tar vi ett snabbtest på plats för att veta om personerna som ska tas om hand är smittade. Genom snabbtestet får vi svar inom 15 minuter.

Trots att den egna vaccineringen dröjt har Anders Grönlund på sina lediga dagar gått in extra och hjälpt till att vaccinera andra.

– Jag har hoppat in på mina lediga dagar och hjälpt till med vaccinering. Sammantaget vill jag ändå säga att vaccinsamordnarna gör ett fantastiskt jobb med att få befolkningen vaccinerad. Det är väl bara prioriteringen när det gäller personalen som vi funderat över. Det är ju också en kostnad för arbetsgivaren om vi insjuknar i Covid-19.

– Vi har bra skyddsutrustning och ett extra utsug av luft, ventilering när vi transporterar covidpatienter.

Situationen från förra våren den vill han slippa och just nu ser det bättre ut än förra året.

– Det är färre covidpatienter nu som behöver ambulans och det märks att de äldre är vaccinerade, säger Anders Grönlund.

Powered by Labrador CMS