Maria Säterhall, Madeleine Amundsson och Kim Jonsson, tre av många engagerade föräldrar mötte upp vid skolan i Åsarna vid lunch i fredags när JT besökte skolan. Bara några timmar innan beskedet från majoriteten i kommun kom, om att skippa nedläggningen av Åsarna och Ljungdalens skolor. I bakgrunden syns eleverna och deras protester mot nedläggningshotet.
Maria Säterhall, Madeleine Amundsson och Kim Jonsson, tre av många engagerade föräldrar mötte upp vid skolan i Åsarna vid lunch i fredags när JT besökte skolan. Bara några timmar innan beskedet från majoriteten i kommun kom, om att skippa nedläggningen av Åsarna och Ljungdalens skolor. I bakgrunden syns eleverna och deras protester mot nedläggningshotet.

Nedläggningshot mot skolor i Berg avvärjt – Nu vill föräldrar satsa på utveckling

Under en knapp vecka var framtiden oviss för Åsarna skola och föräldrar började organisera sig. Det tänker de fortsätta att vara.

Publicerad

Efter politikernas möte med föräldrarna på Åsarna skola förra tisdagen ändrade sig den politiska majoriteten i Bergs kommun.

Madeleine Amundsson, Åsarna, ordnade snabbt en Facebook grupp, Åsarna skolas framtid, för att via den kunna sprida information om vad som var på gång.

I fredagskväll hölls ett möte trots att hotet om nedläggning var avvärjt.

– Vi talade om hur vi ska organisera oss. Vi vill engagera alla som vill jobba för barn och unga i hela bygden inte enbart i Åsarna, säger Madeleine.

Är det föräldrar ni vill organisera?

– Vi vill att även andra än vi föräldrar är med i gruppen och jobbar för att skolan ska rustas upp och därmed tryggas. Det var föräldrar från Börtnan, Fotingen och Skålan med på mötet, och det är jätte bra, menar hon.

Mötet i fredags ändrade inriktning.

– Vi var i krismode i tisdags då vi bestämde att vi skulle ha mötet i fredags. Men vi körde mötet för att samla ihop intrycken från veckan och inte minst för att sikta framåt, berättar Madeleine Amundsson.

Vad händer nu?

– Vi ska starta någon form av föräldragrupp. Om några veckor ska vi ha ett till möte då vi antingen går in som en sektion i Åsarnas bygdegårdsförening eller om vi bildar en egen förening. Någon form av organisering av föräldrar och andra som intresserar sig för skolfrågor och även barn och ungas fritidssysselsättning måste vi få till, säger Johan Johansson.

Vad har ni för planer?

Det som blir bäst för barnen på fritiden gynnar även deras skolgång. Det finns till exempel tankar på att man kan gå in och rusta upp gympahallen i bygdegården, nämner Johan.

I Skålan har man ju också gympahall i bygdegården, är Skålan förebilden?

– Rent by engagemangsmässigt är de klart i framkant. Men vi vill inte hamna i samma läge, då skolan deras lades ner för 8 år sedan, konstaterar Johan.

Hur många deltog i mötet i fredags?

 – Ett 15-tal personer samlades via nätet. Känslan är att vi är väldigt eniga om att organisera oss, säger han.

Vad sker nu innan nästa möte?

– Jag har fått i uppdrag att sammankalla till vårat första möte med en dagordning. Andra har fått andra uppgifter. Som att kontakta bygdegårdsföreningen och liknande som behöver förberedas, berättar Johan.

Hur tänker du dig Åsarna om fem år?

– Vi har fler aktiviteter för barn och unga i trakten. Skolan är kvar och tryggad samt upprustad lokalmässigt. För min egen del har jag inte varit så engagerad tidigare, men nu tänker jag satsa tid och kraft, det är ju bra fart på det mesta i byn. Det säger en del om den allmänna känslan i Åsarna med omnejd, säger Johan Johansson en av många föräldrar som nu tänker jobba mer för barn och unga i bygden.

Powered by Labrador CMS