Renägare Thomas Fjällberg, Njaarke Sameby t v med arbetskollegan Olof Rothoff släppte strax före jul ut renarna på området där Affloardal Energi vill bygga storskalig vindkraft. Då gladdes Samebyn åt att kommunen avslagit arrendeavtal med vindbolaget. Men en minoritet av de berörda markägarna ger sig inte och fortsätter driva idéen med storskalig vindkraft på platsen, trots kraftig opinion emot och många intressekonflikter.
Renägare Thomas Fjällberg, Njaarke Sameby t v med arbetskollegan Olof Rothoff släppte strax före jul ut renarna på området där Affloardal Energi vill bygga storskalig vindkraft. Då gladdes Samebyn åt att kommunen avslagit arrendeavtal med vindbolaget. Men en minoritet av de berörda markägarna ger sig inte och fortsätter driva idéen med storskalig vindkraft på platsen, trots kraftig opinion emot och många intressekonflikter.

Markägare känner inte till sitt eget brev till politikerna i Krokom

Markägare tar avstånd från det brev där de framställs som intresserade av att köpa kommunens mark för 65 miljoner och ge ersättning till samerna.

Publicerad

KROKOM (JT) I förra veckan blev Krokoms kommundirektör Jonas Törngren risk- och konsekvensanalys om den planerade vindkraftsindustrin i Nordbyn/Vallsta klar. Han sa ett tydligt nej till den. Ungefär samtidigt kom ett brev till politikerna i kommunen från markägarna, med helt andra tongångar.

I brevet skriver de undertecknade som företräder 23 fastigheter att de är talespersoner för 98 markägare med markområden i Nordbyn och Vallsta. Men flera av dessa markägare som Jämtlands Tidning pratat med har inte tagit del av brevet och tar avstånd från innehållet i det. I brevet föreslår markägarna bland annat att de ska köpa kommunens mark i Nordbyn för egen vindkraftsexploatering. ”Alternativet kan också vara att avyttra marken och låta privatpersoner köpa Nordbyn 1:27. Ett bedömt marknadsvärde för kommunens mark, efter beslut om byggstart, bör vara ca 65 miljoner.”

–Ja, jag har då aldrig erbjudit mig att köpa kommunens mark för 65 miljoner, säger en markägare med hänvisning till brevet. Hen blir bestört när brevet läses upp. Det visar sig att hen inte alls kände till brevet eller dess innehåll, någon information om detta har aldrig kommit markägarna till kännedom: –Så hur i hela friden kan brevet då tala för mig? undrar hen.

Jämtlands Tidning har varit i kontakt med fler markägare som inte tagit del av innehållet i det brev som de omnämns i, innan det skickats till politikerna.

”Några i kommunen kommer kanske att uppleva vindkraftsetableringen som störande.” skriver markägarna i brevet vidare. Detta är underdrift enligt Henrik Ling, ordförande i föreningen Livskraft i Offerdal. Föreningen bildades i höstas när planerna på vindkraftsindustrin avslöjades av Jämtlands Tidning och fick på mycket kort tid ihop 1 000 namnunderskrifter.

– Opinionen emot har varit stor från början och engagemanget och motståndet har växt starkt efter att dessa planer blev kända, engagemanget ser vi över hela Offerdal och Krokoms kommun då frågan berör de flesta byar.

– På kort tid har föreningens Facebook grupp vuxit och har idag över 650 medlemmar och den digitala namninsamlingen har snart nått 1100 underskrifter. Sammanfattningsvis finns det en stor opinion mot denna etablering och den växer vecka för vecka, säger han.

Njaarke sameby har renbetesland i Nordbyn/Vallsta. De utgör den starkaste anledningarna till att kommunen sade nej till vindkraftsetablering där. Jonas Törngren menar i sin risk- och konsekvensanalys att ”Krokoms kommuns åtagande som samisk förvaltningskommun är stort och betydelsen kan inte överskattas. Vidare att kommunens relationer med samerna sannolikt skulle försämras vid en vindkraftsetablering, att det skulle bli överprövning i högre instanser.” Men markägarna har en helt annan syn på saken, de skriver i sitt brev: ”Det bör vara möjligt att någon form av kompensation sker till berörd sameby.”

Pär Nilsson är ordförande i Njaarke Sameby. Han säger så här om förslaget om kompensation: – Har markägarna tänkt använda sin ersättning för att betala samebyn för intrånget som blir, det låter bara patetiskt. Vi tänker inte låta oss bli köpta, det är inte av intresse för oss. Det valet har vi redan gjort. Där har vi redan gett klara signaler att det inte är av intresse för oss. Vi behöver bete till våra renar så att vi

kan bedriva vår rennäring nu och i framtiden, säger Per Nilsson, ordförande i Njaarke Sameby.

Sedan 2009 är området där de undertecknade vill bygga storskalig vindkraft klassats som riksintresse för rennäringen. Enligt lagen – Miljöbalken – innebär det att området ska skyddas för rennäring.

De markägare som undertecknat brevet till politikerna är företrädare för 23 fastigheter, varav cirka hälften bor och betalar skatt i kommunen. På listan finns också ett aktiebolag som varken betalar skatt till regionen eller kommunen, då bolagsskatten är statlig. Ytterligare tre markägare som undertecknat brevet bor inte i länet och betalar således ingen skatt för sina intäkter på sin mark varken i region Jämtland Härjedalen eller i kommunen.

Powered by Labrador CMS