Anders Byström är regionalutvecklingsdirektör. Han säger att etableringen av Synsam i Östersund är ett resultat av projektstöden.
Anders Byström är regionalutvecklingsdirektör. Han säger att etableringen av Synsam i Östersund är ett resultat av projektstöden.

Mångmiljonbelopp satsas på projekt med otydliga resultat i Regionen

De statliga projektstöden som Region Jämtland Härjedalen tilldelas och beslutar om, går främst till egna projekt och till egna projektbolag. Det visar en genomgång av beviljade projekt för åren 2019 till 2021 som Jämtlands Tidning gjort.

Publicerad

De flesta projekt förblir okända för allmänheten och det är otydligt vilka resultat som blir. Men etableringen av Synsam i Östersund är ett resultat av projektstöden, enligt Anders Byström, regionalutvecklingsdirektör på Region JH.

Pengarna ska enligt det statliga direktivet gå till projekt som skapar tillväxt i länet, det kan vara till både privata och offentliga aktörer, skriver Region Jämtland Härjedalen på sin hemsida. Men en genomgång som Jämtlands Tidning gjort för åren 2019 till 2021 visar att det statliga medfinansieringsstödet i huvudsak går till Region Jämtland Härjedalens egna nystartade projekt och till projekt som drivs av projektföretag där regionen är delägare eller medlem.

Återkommande bidragsmottagare är Peak Region AB som Region Jämtland Härjedalen äger 7,5 procent av, Torsta AB där regionen äger 40 procent, ALMI företagspartner Mitt AB där regionen äger 24,5 procent och Jämtland Härjedalen Turism där regionen är medlem. En stor del av pengarna går till projekt som Region Jämtland Härjedalen själva driver som projektet SIMMITT. Syftet med projektet är att utveckla länets industri för att stärka förnyelsearbete och omställning.

– Det här projektet genomförs tillsammans med IUC Z-group och pengarna ska kanaliseras ut till länets industriföretag. Eftersom projektet precis startat går det inte att redovisa något resultat. Men tidigare liknande projekt har gett bra resultat, säger Juliana Gardahl Wettersten, enhetschef finansiering och stöd på Region Jämtland Härjedalen.

Hon håller med om att det finns ett inbyggt problem när det gäller bedömningen av resultat av de olika projekten.

– Det görs kvantitativa bedömningar och resultatindikatorer, stora projekt har följeforskare, säger hon.

För de flesta medborgarna är och förblir alla av Regionens projekt helt okända och utan påverkan, frågan kvarstår i vilken utsträckning de skapar tillväxt för regionen.

– Det skapas tillväxt men tyvärr behöver vi utveckla vår kommunikation runt projekten så att vi når ut med resultaten. Etableringen av Synsam i Östersund till exempel är ett resultat av våra projekt där vi samverkar med fler aktörer, säger Anders Byström, regional utvecklingsdirektör på Region Jämtland Härjedalen.

Ett nytt projekt som Region Jämtland Härjedalen startat och driver är inflyttningsprojektet ”En attraktiv region,” som fått hela 19 miljoner kronor för att fler ska flytta till länet.

– 19 miljoner är budgeten för hela projektet över tre år och som genomförs i nära samarbete med länets kommuner. Målet med projektet är att få minst 400 hushåll som idag bor utanför länets gränser att välja länet för sitt boende och arbete, säger Juliana Gardahl Wettersten.

Projektet har startat en hemsida ”tasteget.nu” och en ny tidning ”Ta steget.” Tidningen beställs av eventuella inflyttare via hemsidan med samma namn.

– 55 hushåll har hittills gjort en intresseanmälan om att flytta hit, säger Juliana Gardahl Wettersten.

I listan över projektstöd för 2020 fanns ett bolag där Jämtlands Tidning inte fann någon koppling till regionen. Det bolaget har sitt säte i Umeå utanför länet och heter Connect Norr service AB som fick 3 640 149 kronor, det är mer än hela bolagets årsomsättning som var 2,3 mkr 2019. Projektet beskrivs som ”innovativa ägarförändringar kallat Coocon Mitt”. Bolaget har en anställd.

– Det projekt som Connect Norr Service AB har beviljats handlar om att stödja ägarskiften i länets företag. Connect Norr är en ”nätverksorganisation” vars grunduppdrag från medlemsföretagen är i frågor om kommersialisering och finansiering. Projektet spänner över länsgränsen till Västernorrland och har även medfinansiering därifrån, samt från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet drivs i samverkan med Companion i Jämtland och Västernorrland, en ekonomisk förening, säger Juliana Gardahl Wettersten.

När hon skriver och pratar om projekten är det svårt att hänga med och förstå, syfte och mål med allt som startas och görs. Companion känns igen, en organisation där Regionen är medlem. Stora delar av stöden tycks gå till att anställa projektpersonal, vilket också framgår av Regionens hemsida att projektpengar betalas till löner åt personal.

Hittills under 2021 har Region Jämtland Härjedalen beslutat att ge nya projektstöd till Torsta AB som beviljats drygt 400 000 till ett projekt om samiska livsmedel, Mittuniversitetet har fått närmare 400 000 till ett projekt om ”smart markanvändning” och Peak Region AB har fått drygt 320 000 kronor till en förstudie. Merparten av pengarna stannar i Östersunds närområden och de offentliga stöden når sällan landsbygdens lokala initiativ, visar genomgången.

Hit går pengarna som ska skapa tillväxt i länet 2019 (källa Projektbanken):

Sherakagid ufolksmöte, Stift Galtije, 40 000

Smart industriell modernisering, Region Jämtland Härjedalen, 8 000 000

Jamtli living, stift Jamtli, 398 258

Morgondagens medarbetare, Jämtland Härjedalen Turism, 2 785 572

Invest in innovation, Peak Region, 4 911 964

S:t Olavsleden, Östersunds kommun, 2 520 000

Affärsdrivande multiarena, Åre kommun, 178 231

Förnybart i tanken, Region Jämtland Härjedalen, 3 240 070

Vision Lofsdalen Lofsdalsmodellen, Lofsdalsfjällens Turistnäring, 1 660 442

Förstudie Slow Adventure, Peak Region, 92 996

KTP Energi Sverige, Högskolan Dalarna, 1 760 768

Fjällhubben coworking, Vattensäkert i Sverige AB, 368 000

Kompetensförsörjning, Torsta AB, 350 863

Destinationsutveckling, Destination Vemdalen, 297 688

Rådslag för regionalutveckling, Heimbygda, 139 700

Regionala skogsprogrammet, Länsstyrelsen, 46 000

Besöksnäringsroll för regional utveckling, Jämtland Härjedalen Turism, 311 644

Stärkt kapacitet för regional utveckling, Ragunda kommun, 111 137

Samskapande tillväxtarbete, Östersunds kommun, 325 302

Stärkt utvecklingsanalys Ragunda, Leader, 294 834

SamRus, Stift Gaaltije, 104 507

Rus i näringslivet, Iuc Z-group AB, 211 379

Framtidens bioekonomi, Lantbrukarnas Ekonomi AB, 219 000

Lokala utvecklingsanalyster, Krokoms kommun, 198 924

Botniska korridoren och dess anslutande stråk, Norrtåg AB, 375 000

Strukturanalys för Bergs kommun, Bergs kommun, 250 000

Peak in Transformation, Peak Region, 669 595

Peak in Transformation, Peak Region, 796 480

Peak in Transformation, Peak Region, 641 015

Handlingsplan för att stödja utveckling socialtentreprenörskap, Region Jämtland Härjedalen, 371 124

Modell för matchning i praktiken, Region Jämtland Härjedalen, 921 552

Stärkt kapacitet Rus, Region Jämtland Härjedalen, 205 519

Samisk kultur i offentliga kök, Torsta AB, 384 783

Hållbart boende fler varma bäddar, O-Ringen, 500 000

Testresenär i Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, 1 835 209

Hållbar elintensiv industri, Östersunds kommun, 6 600 000

En attraktiv region, Region Jämtland Härjedalen, 19 283 328

Framtidsvalet Jämtland Härjedalen, Handelskammaren, 3 019 999

Accelerator för start ups, Peak Region, 3 585 530

Green Flyway, Östersunds kommun, 2 290 374

Resurscenter Horizon, Region Jämtland Härjedalen, 5 096 103

Internationalisering Härjedalens Airport, Härjedalens kommun, 10 796 501

Uppföljning utvärdering, Jämtlands läns landsting, 1 856 523

Hit går pengarna som ska skapa tillväxt i länet 2020 (källa: Projektbanken)

Strategisk planering för landbaserat vattenbruk, Region Jämtland Härjedalen, 1 796 716

NOA-dagen, Mittuniverstitet, 86 000

Förstudie Mobilisering för cirkulär utveckling, Region Jämtland Härjedalen, 400 000

Förstudie Utveckla färdigheter för smart specialisering, Region Jämtland Härjedalen, 400 000

Förstudie Cirkulär markanvändning för hållbar exploatering i flera branscher, Lev Stort Projekt AB, 345 000 kronor

Qlara Färdiga gå Almi Företags Mitt 1 049 106

Gång och cykelväg E14, Åre kommun, 6 500 000

Miljö och klimatområdet Jämtland, Länsstyrelsen, 2 148 663

Förstudie Effektivt resursutnyttjande, Hushållningssällskapet, 315 676

Förstudie E-arkiv Åre, Åre kommun, 209 935

SIMMIT, Region Jämtland Härjedalen, 4 857 526

Hållbar spår och ledutveckling, Åre kommun, 1 720 541

Besöksnärings roll för regional utveckling, Jämtland Härjedalen Turism, 2 875 677

Särskilt investeringstöd till besöksnäring på gr av Coronan, Jämtland Härjedalen, 3 500 000

Affärsutvecklingsnod, Destination Funäsfjällen AB, 242 286

Härjedalsmat, Lantbrukarnas Ekonomi AB, 147 801

Ökad konkurrens små- medelstoraföretag, Coronapandemin, Region Jämtland Härjedalen, 1 108 642

Jamtli living, stiftelsen Jamtli, 230 114

Timbanken, Region Jämtland Härjedalen, 829 192

Regional exportsamverkan, Almi Företagspartner Mitt, 26 943 kronor

CooCon Mitt Innovativa ägarförändringar, Connect Norr Service AB, 3 640 149

AI Kompetens, Mittuniversitetet, 800 000

Miun CBL, Mittuniversitetet, 100 000

Ett hållbart resande, Krokoms kommun, 6 000 000

Powered by Labrador CMS