Nu ska kommunen införa en ny personalpolitik under ledning av personalchefen Fredrik Lenell. Detta för att minska kostnaderna för utköp och för att bli en bättre arbetsgivare.
Nu ska kommunen införa en ny personalpolitik under ledning av personalchefen Fredrik Lenell. Detta för att minska kostnaderna för utköp och för att bli en bättre arbetsgivare.

Utköp av personal dyrt för Åre kommun – nu införs en ny personalpolitik

Under tre år har 16 kommunanställda köpts ut till en kostnad av drygt 7 miljoner kronor. Redan i höstas avslöjade Jämtlands Tidning att flera anställda på socialkontoret köpts ut med långa avgångsvederlag.

Publicerad

Att köpa ut personal har varit en dyr affär för Åre kommun.

Efter Jämtlands Tidnings granskning har frågan aktualiserats bland både tjänstemän och politiker.

I en motion till kommunfullmäktige kräver Tomas Hägg (S), Katrin Wissing (MP) och Jan Olof Jonsson (V) att kommunen anlitar en extern konsult för att utreda hur kommunen ska arbeta för att minska kostnaderna med utköp. Men kommunchefen Kaj Söder anser att det är onödigt att bekosta en extern utredning för att komma till rätta med problemet. I ett svar till motionen skriver han att kompetensen att åtgärda problemet finns inom kommunen. Han bedömer att man internt kan arbeta för att minska och på sikt helt ta bort behovet av att göra överenskommelser om utköp. Detta är ett arbete som redan påbörjats internt enligt personalchefen Fredrik Lenell.

– Vi har börjat förtydliga hur processerna ska se ut för personalärenden. Vårt mål är att vi som arbetsgivare framåt ska vara mer grundliga i att utreda och uttömma alla möjligheter till andra åtgärder innan en anställd måste lämna sin anställning, säger han.

Att Åre kommun inte tidigare gjort något åt de många utköpen beror på olika faktorer, enligt Fredrik Lenell.

– En faktor är att man helt enkelt inte sett det som ett stort problem tidigare år. Eftersom vår målsättning är att, på alla sätt vi kan, minimera denna typ av avslut så ser vi nu ett behov av att ta ett mer övergripande grepp.

En förändring som redan är gjord är att kommunen numera alltid gör avslutningsintervjuer med de personer som slutar. Det gjordes inte i samband med alla avgångarna på socialkontoret.

– De som avslutar sin anställning får en avgångsenkät skickad till sig från HR-avdelningen. I den enkäten får man svara på ett antal frågor samt anmäla om man vill ha ett avgångssamtal. Möjligheten finns också att anmäla om man vill ha samtalet med en annan part än sin egen chef. Syftet med det här arbetssättet är att medarbetare ska känna sig trygga i att kunna vara uppriktiga och att vi på ett bättre och mer strukturerat sätt ska kunna ta tillvara synpunkter från de som väljer att lämna organisationen och på så vis förbättra oss, säger Fredrik Lenell som hoppas att den nya personalpolitiken redan under våren kommer att bli tydlig för den kommunala organisationen.

– Redan under våren hoppas vi att det kommer bli tydligt för våra chefer att vi arbetar på ett annat sätt med de här frågorna. I förlängningen innebär det givetvis också att vi vill kunna vara säkra på att överenskommelser endast sker när det är absolut nödvändigt och när det är den absolut sista utvägen.

Powered by Labrador CMS