Utan städet stannar sjukhuset!

Under pandemin har flera personalgrupper inom sjukvården med all rätta hyllats. Vi har dock under året kunnat följa hur personalpolitiken slagit hårt mot flera personalgrupper.

Den personalpolitik som förts har satt länets sjukhus i en prekär situation med långa vårdköer som radikalt ökat behovet av hyrpersonal. Det finns dock en personalgrupp som sällan nämns trots att de varit enormt viktiga både före, under och efter pandemin: sjukhusstädet.

Nu är det dags att de och deras arbetssituation uppmärksammas. I dag är medelåldern inom personalgruppen hög för de som är yngre stannar helt enkelt inte kvar längre än tillfälligt. De har låg ingångslön och lönestegen lämnar mycket att önska. Det är förståeligt att många söker sig vidare för det går inte att överleva på låga löner hur länge som helst.

Under pandemin har städområden utökats samtidigt som arbetsuppgifterna blivit flera. Man har alltså arbetat mer och längre för samma pengar som innan. Det är inte acceptabelt.

För flera år sedan fanns det ett projekt som innehöll bland annat arbetstidsförkortning med bibehållen lön för städpersonalen. Det gjorde städet till en mer attraktiv arbetsplats och det var enklare att rekrytera. Det är hög tid att se över såväl arbetstidsavtal som löner för sjukhusstädet. Det är dags att det märks även på deras löner och villkor hur viktiga de faktiskt är.

Utan städet stannar sjukhuset!

Vänsterpartiets regiongrupp Jämtlands län 

genom Elin Hoffner

Elin Hoffner

Gruppledare

Vänsterpartiet Region Jämtland Härjedalen

Powered by Labrador CMS