Uppmaning till idrottsföreningar: Satsa på personer med funktionsnedsättning

I dagsläget är det ett tjugotal föreningar i länet som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vi kan bli flera!

Idrottsrörelsen står inför många utmaningar i sin förändringsresa mot ”Strategi 2025” och dess främsta mål är en fullt ut inkluderad idrott år 2025. Parasport Jämtland-Härjedalen anser att Parasportens förflyttning in i normidrotten är en mycket angelägen fråga som riskerar att ge stora folkhälsokonsekvenser om den inte når framgång.

Vi ser några orsaker till att vi inte lyckas bättre; ”glappet” från prova-på-dagar till elitidrott för målgruppen och att normidrottsföreningarna är ovana eller inte känner sig tillräckligt trygga och kompetenta att ta emot målgruppen i sin verksamhet.

Parasport Sveriges vision är: ”Bättre idrott för fler – tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva”. Det är fortfarande ett faktum att svensk idrott tillsammans når en alldeles för liten andel av personer med funktionsnedsättning.

Ny forskning visar att barn och unga är inaktiva i genomsnitt 70 procent av sin vakna tid – det vill säga att de sitter, står eller rör sig väldigt lite. Endast en bråkdel når upp till de rekommenderade genomsnittliga 60 minuterna av fysisk aktivitet per dag. Under pandemin har den fysiska aktiviteten minskat ytterligare, samtidigt som stillasittandet ökat – framför allt bland unga i åldrarna 16–29 år. Dystra siffror men tyvärr är det också så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning uppvisar ännu mindre aktivitet än vad ovanstående siffror visar. Fysisk aktivitet har ett avgörande inflytande för hälsan, både på kort och lång sikt. Regelbunden rörelse och avbrott i stillasittandet ger barn och ungdomar mer ork, större förmåga att hantera stress, bättre sömn och koncentration.

I vårt Arvsfondsprojekt Arena Paraidrott, som nu är inne på sitt första år ska vi försöka undanröja dessa hinder och erbjuda möjligheter för alla som vill utöva idrott i vårt härliga landskap Jämtland-Härjedalen.

I dagsläget är det ett tjugotal föreningar i länet som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vi kan bli flera! Vår uppmaning till idrottsföreningar som ännu inte kommit i gång är att starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning! Ge alla chansen att vara med i den fantastiska idrottsfamiljen! Ni får stöd av oss från Parasport Jämtland-Härjedalen om ni så önskar. Det är bara att höra av sig.

Styrelse och personal på Parasport Jämtland-Härjedalen

Powered by Labrador CMS