UPPDATERAD: 1229 bekräftade fall av corona i länet

Region Jämtland Härjedalen har fått sitt första bekräftade fall av Coronaviruset. Foto: Caj Källmalm
Fram till fredag eftermiddag har sju nya fall av smittade med coronaviruset covid 19 konstaterats i länet. Det gör att Jämtland har 1229 bekräftade fall av viruset. Alla vårdas hemma.

Sju nya fall

Aktuell statistik covid-19

Provtagna sedan start: 26 769
Verifierat smittade sedan start: 1229


Smittade patienter under sjukhusvård just nu, 0
Tidigare smittade, nu smittfria och avisolerade men kvar på IVA: 0
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 22.
Sedan första covidpatient lades in har 137 skrivits ut från sjukhuset fram till 18 september.

Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på onsdagar och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Under semesterperioden kan förseningar förekomma i uppdatering av just denna sida. Länk till sida med statistik: https://experience.arcgis.com/experience/79384d9c0a2547ac93f5bd9f51bae760/ (sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari).

Fortsatt hög kapacitet för provtagning via bussarna!

Via de så kallade provtagningsbussarna provtas just nu cirka 500 personer per vecka, men det finns kapacitet för cirka 2000. Information om vad som gäller för provtagning och hur man bokar finns på regionens sidor på 1177.se. Utan internetanslutning går det också att ringa 1177 för rådgivning. OBS! Även den som inte är skriven i länet kan boka tid vid symptom.
Många har haft frågor kring hur tillförlitliga självtesterna är, och vid jämförelse med den metod som används på sjukhuset så är andelen positiva svar samma. Ett flertal prover har också dubbelanalyserats för att undersöka tillförlitligheten, och sjukhusets metod ger samma resultat som egenprovtagningen i bussarna.

Besöksrestriktioner gäller fortfarande 

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats.

Övriga besökare – entreprenörer, avtalsleverantörer etc – ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information   

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem. 

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.   
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.   
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.   

___________________________________

Medieinformation

Pressansvarig Anna-Lena Högström nås vardagar via tfn/sms 072-538 95 65.

Lägesrapporter skickas vardagar kring lunch, och omfattar då sedvanliga statistikuppgifter t.o.m. dygnet närmast innan samt eventuell övrig information av intresse.

Mata in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):   
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press   
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news   
Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid kommunikation via e-post. Hanteringen av personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på print
  • Annonser