Trafikverkets fullständiga kollaps i Jämtland

För ett flertal år sedan presenterade Trafikverket en plan för sänkta hastighetsgränser i vårt län. 2020 skulle man sänka hastigheten på E45:an och 87:an, 2021 på E18 osv. Som argument framfördes nollvisionen.

Om man nu vill leva upp till nollvisionen gör man väl ingen tidsplan för sänkta hastigheter? Då inför man väl dessa omgående! Om det nu är så att man vill spara sju liv om året som Trafikverket påstår. Varför ville man låta dessa omkomma 2017, 2018, och 2020 och 2019?? Deras resonemang ger snarast intryck av att Trafikverket har noll vision om sitt uppdrag.

En plan gör man för att förbättra trafiksäkerheten på våra vägar. Är den inte tillräckligt hög på en del vägar, så får man omprioritera i sin plan. Ytterst får man anmäla till politikerna, som står bakom nollvisionen, att Trafikverket har för lite pengar för att leva upp till denna vision vad avser t ex E14.

Att man nu ger sig på denna väg och skall ytterligare sänka hastigheterna är ett fruktansvärt underbetyg åt Trafikverket. Stora delar av sträckan mellan Östersund och Sundsvall byggdes om till högsta (för den tiden) trafiksäkerhetsstandard på 70/80-talet. Dvs en 13 m bred väg med dubbla vägrenar och 110 km/tim som hastighetsgräns. Om det inte duger som säker väg idag har man haft 30 – 40 år på sig att rätta till det.

Nu är det
ju tveksamt om Trafikverkets resonemang ens stämmer eftersom den föreslagna 80-gränsen motiveras av, att då kan man överleva en frontalkrock förutsatt att det är två moderna personbilar med dagens krockskydd, som är inblandade. Så vitt jag kan erinra mig har inte en enda sådan olycka inträffat på senare år på denna sträcka. Däremot händer det då och då singelolyckor främst på 80- och 70-vägar, förmodligen mycket på grund av att den låga farten inspirerar föraren till sänkt koncentration på bilkörningen.

Av bilden framgår att E14 har en trafikfarlig sträckning mellan Brunflo och Pilgrimstad. Den har sedan länge 80 km/tim. Här sitter en varningsskylt till bilisterna sedan 25 år.

Denna skylt åskådliggör mer än något annat hur lågt prioriterat vårt län är när det gäller trafiksäkerheten. Om nu de breda 13m avsnitten av E14 skall erbjudas max 80, då borde i logikens namn denna vägsträcka sänkas till 40 km/tim – för så stor skillnad är det.

Slutligen, Trafikverket skickar ut sina förslag på remiss. Varje gång har förslagen samfällt sågats av alla berörda parter. Vad har Trafikverket för argument för detta remissförfarande, som kostar oss skattebetalare stora pengar, när man ändå till 100 % negligerar remissvaren?

Om inte våra politiker (på alla nivåer) nu sätter stopp för detta, har man definitivt bevisat att Jämtlands län är en koloni till Sverige. Vi bjuder på mycket elenergi och obegripligt nog håller vi på att trasa sönder vårt landskap med vindkraftverk, för att kunna erbjuda ännu mer el. Dessutom förser vi södra Sverige med allt vad våra skogar kan producera. Våra bilister betalar mer i statlig skatt för att få köra på våra urusla vägar, då våra långa avstånd kräver betydligt längre bilresor.

Nu är det dags för staten att ge tillbaka!!

Plocka fram pengarna och ge både E45 och E14 den trafiksäkerhetsstandard som krävs för att kunna köra i minst 100 km/tim!

Under tiden kan dessa förslag om sänkta hastighetsgränser förpassas till den papperskorg, där de hör hemma.

Sten Bredberg

Mångårigt aktiv inom M Sverige (Motormännen)

Powered by Labrador CMS