Tillgången till snabbt bredband ska inte vara beroende av grannarna, staten måste ta ett tydligare ansvar

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dagarna presenterat sin Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2020. Sedan 2019 har tillgången till snabbt bredband i länet ökat med knappt 3 procent eller ungefär 2 000 hushåll.

Publicerad

Kartläggningen visar att 75 procent av hushållen i Jämtlands län nu har snabbt bredband men det är fortfarande långt kvar till bredbandsmålen, både det regionala och nationella målet att 95 procent av länets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband. Snittet av andelen hushåll med snabbt bredband för riket är 87 procent.

Det är också stor skillnad mellan kommunerna i länet då den med högst anslutningsgrad har 87 procent och den med lägst endast 52 procent.

Tillgång till snabbt bredband är absolut nödvändigt för vårt näringsliv, för offentlig samhällsservice av olika slag och inte minst för hälso- och sjukvården.

Om inte servicen till våra företagare och medborgare blir bättre riskerar vi i Jämtland Härjedalen att halka efter i den digitala utvecklingen nationellt. Den digitala tekniken överbryggar geografiska avstånd och gör det möjligt att bo och verka nästan var som helst i landet. Tillgång till snabbt bredband är kanske vår viktigaste infrastruktur- och tillgänglighetsfråga just nu.

Vi ser också fortfarande, precis som tidigare år, att det i flera områden är många som inte väljer att ansluta till fiber när man får ett erbjudande om detta och det är oroande. Det kan medföra att en aktör helt och hållet avstår fiberutbyggnaden där och det är oacceptabelt. Tillgången till snabbt bredband ska inte vara beroende av grannarna, här måste staten ta ett tydligare ansvar. Vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle och då är snabbt och säkert bredband en grundförutsättning, oavsett om man bor på landsbygden eller i tätort.

Vi är långt ifrån nöjda med detta och kommer därför att göra allt vi kan för att stimulera ökad utbyggnad och få fler att fullt ut kunna nyttja den digitala teknikens möjligheter.

Elise Ryder Wikén (M) Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden   Karin Thomasson (MP) 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Powered by Labrador CMS