Till KS och KF representanter i Krokoms kommun: Behåll Valsjöbyns skola

Centralisering har aldrig gynnat en levande landsbygd. Politiker i Krokoms kommun handla konsekvent och ansvarsfullt! Behåll Valsjöbyns skola och flytta gärna förskola/fritids hit.

Står idag att det motsatta sker i Aspås just nu! Där flyttar förskolan ut från skolan. Gäller andra lagar i Hotagen?

Johanna Willman predikar och appellerar till våra känslor. Det är inte en saklig debatt! Johanna fruktar närmast en ”katastrof” om 6 förskolebarn kommer till de 11 skolbarnen på Valsjöbyns skola. Dessa barn möts väl även i en ny skola!?

Ska verkligen några få barnfamiljer (mindre än 10) få bestämma Hotagsbygdens framtid? Dessa få familjer representerar inte befolkningen i Hotagsbygden! De har konsekvent hotat med att flytta om de inte får som de vill! Vet de vad demokrati och solidaritet är undrar jag. Det är väl ingen konst för er politiker att i detta nuläge haka på ”frälsar” stämningarna som ni avsiktligt skapat själva genom att ”locka” befolkningen med 20 miljoner kronor. Ni politiker i Krokoms kommun som deltar i detta gör till och med narr av demokratin när ni likt Trump ”lockar” och använder odemokratiska metoder för att få till majoriteter som ni sen hävdar är folkviljan. Så oärligt och farligt för demokratin i längden! Är det för ert röstfiske det är så bråttom att ta beslut i skolfrågan? Jag vill ha fler medborgardialoger med möjligheter att få säga sin mening och debattera i alla byarna! Det är för få medborgardialoger och för lite gjort i byarna! Fråga till exempel ordförande i turistföreningen Ansättenfjällen Gunnar Heibring, tillika offentlig person invald för centern i Krokoms revision, om hur underlaget togs fram i de respektive byarna då det skrevs ett öppet brev till Krokomspolitikerna från Ansättfjällens turistförening strax före jul. Sista och enda medborgardialogen hittills var samtidigt; före jul. Den var uppdelad i två delar. På första i Valsjöbyn var det förbjudet att diskutera skolfrågan! Bara information gällde! På det andra i Åkersjön fick man diskutera och framföra sina åsikter till politiker och tjänstemän. Orättvist och parodi på yttrande frihet!

I en demokrati ska även de svaga värnas. Jag hävdar Norra Hotagen är den svagaste parten. Vi bor längst upp i Krokoms kommun och vi har längst till kommuncentrat i andra änden av kommunen 11 mil härifrån. Vi är även svagaste parten då sammantagna resvägar för barnen härifrån under sin skoltid i Krokoms kommun alltid blir längst. Dessutom åker redan idag barn från årskurs tre 8 mil enkel väg till sin undervisning i Föllinge en dag i veckan. Skola i Rötviken skulle innebära ytterligare resor i 6 år till! För att inte Norra Hotagen bara ska bli en vit fläck på kartan och en skamfläck för Krokoms kommuns anseende och trovärdighet så krävs solidaritet. Kommunen måste fördela resurser rättvist! Behåll Valsjöbyns skola och satsa på det som behövs i regionen. Ny skola är inte prioritet ett och ingen garanti för vare sig inflyttning eller bättre skola.

Har nyss läst att utemiljön är till och med viktigare än den fysiska innemiljön för barn med NPF diagnoser. Valsjöbyns skolas stora skolplan ger då stora möjligheter för dessa barn. Johanna efterfrågar mindre grupprum i dagens skola för sitt barn. Idag används en tom skolsal som grupprum på nedre plan och aktivitetshallen finns att tillgå som grupprum uppe. Skolan kan med billiga ljudisolerande vikväggar få flera grupprum. Vikväggar används också i nya skolor. Dela till exempel av 1/3 av varje klassrum. 3 stora skol salar finns. Den långa korridoren kan också delas av. Med 6 barn i varje klass rum blir det gott om plats i alla fall. Varje skolsal är beräknad för 25 elever så det håller vid ökning av antalet barn dessutom. Grupprum kan användas till avskärmning, vila, grupparbeten, sameundervisning, fritids, specialundervisning, enskild musikundervisning etc. Fritids har också aktivitetshallen att tillgå. Dessa åtgärder kan göras omgående. En ny skola kan ta flera år att få på plats med byggnad och acceptabel utemiljö. 20 miljoner kan slutligen lätt bli det dubbla dessutom!

Visa civilkurage och mod folkvalda i kommunfullmäktige. Stå upp för demokratin! Hur enkelt är det inte för er politiker i Krokoms kommun att stå upp för demokratin i en sådan här sak mot för de som offrar sina liv varje dag i demokratins namn i krigets Ukraina, men ni är lika viktiga. När jag gick på skola i USA gjorde vi ofta ansiktsmasker och hade rollspel. Det var kul och effektivt för att få insikt, förståelse, kunskap och medkänsla när olika världar och värderingar ställs mot varandra. Något för er politiker! Carin Hallquist

Powered by Labrador CMS