Tidiga insatser ger mångfalt tillbaka

I höst är det val och vi står inför en rad utmaningar kring kriminalitet, narkotikahandel och otrygghet.

Utmaningar där vi både behöver lösa orsakerna bakom och lindra symtomen. Redan idag lyckas man i ett flertal kommuner att minska de narkotikarelaterade problemen genom ett effektivt förebyggande arbete.

Trots det saknar fortfarande många kommuner mål, struktur, handlingsplan och resurser. Bristerna syns. På flera håll vittnar skola, polis och fältarbetare om svårigheter att samarbeta och bollande av ansvar mellan olika verksamheter – vilket leder till att individer, inte minst barn och unga, faller mellan stolarna och att insatser dröjer. Det har vi inte råd med.

Hur man bedriver ett bra lokalt förebyggande arbete finns redan många exempel på och en nyckelfaktor hos de kommuner som lyckats är den politiska viljan. De har vågat satsa resurser på att samordna arbetet och genomföra det som krävs för att skapa förändring.

Det är resurser som ger mångfalt tillbaka i form av minskat lidande och lägre samhällskostnader för ingripanden, brottslighet, vård och behandling – insatser som gör skillnad på riktigt och som bygger ett bättre samhälle.

Olle Häggström, ordförande IOGT-NTO Mitt
Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt Center

Powered by Labrador CMS