Ta fram en strategi för att bryta ofrivillig ensamhet  

I februari lämnade Vänsterpartiet i Region Jämtland/Härjedalen in en motion om att ta fram en strategi för att motverka ofrivillig ensamhet i vårt län.

Publicerad

Ofrivillig ensamhet är ett ofta förbisett folkhälsoproblem som hittills inte har fått det fokus som det förtjänar och behöver. Enligt forskning är långvarig ofrivillig ensamhet lika farligt för hälsan som att röka eller dricka alkohol.  

Det finns idag en utbredd uppfattning om att ensamhet främst drabbat äldre, nya studier pekar dock på att ungdomar och äldre lider av ensamhet i ungefär samma utsträckning. Statistiken visar dock att låginkomsttagare är särskilt drabbade. Övriga riskgrupper är personer som vårdar en närstående i hemmet, personer med funktionsnedsättningar och arbetslösa.  

Vi behöver dock inte uppfinna hjulet igen, som vi beskriver i vår motion så finns det goda exempel på åtgärder som vi kan ta inspiration av. Ett exempel är att man i Storbritannien har inrättat en ensamhetsminister och genomarbetat en ensamhetsstrategi för att minska ohälsan bland befolkningen. I Storbritannien har projektet lett till minskat antal akutbesök och – inläggningar med 15 %. Hälsovinster kunde ses hos alla åldrar och patienttyper och för varje investerad pund fick man tillbaka 6 pund i form av minskade sjukvårdskostnader. 

På regional nivå kan vi förstås inte inrätta en minister men det vi kan och bör göra är att ta fram en strategi för att tidigt kunna upptäcka ofrivillig ensamhet så att vi så fort som möjligt ska kunna sätta in insatser i samverkan med andra samhällsaktörer.  

Hälso- och sjukvården är förstås en viktig nyckelspelare i detta men med en väl utarbetad strategi kan man ta hjälp och stöd även från civilsamhället i form av kultur- och idrottsföreningar eller pensionärsorganisationer och andra plattformar som kan vara viktiga för att nå de som drabbas hårdast av ofrivillig ensamhet. 

Att prata om ensamhet är idag mer eller mindre tabubelagt och många känner skam inför att berätta att de känner sig ensamma. Detta gör att mörkertalet troligtvis är stort. Vi behöver underlätta för den som är ofrivilligt ensam att kunna be om hjälp, och vi behöver veta vilken hjälp vi kan erbjuda när så sker. Därför hoppas vi att vår motion vinner bifall. Det är en alldeles för viktig folkhälsofråga som vi inte kan fortsätta blunda för.  

För Vänsterpartiets Regiongrupp 

Marie Svensson  

Powered by Labrador CMS