Systemfel i Krokoms kommun – svårt för politiker göra sitt jobb om kommunens tjänstemän inte dokumenterar beslut och verksamhet

Publicerad Senast uppdaterad

Krokoms kommun och dess kommunikatörer har under någon vecka ägnat kraft och tid åt att lägga ut vad man beskriver som felaktigheter i Jämtlands Tidnings rapportering om hur tjänstemän på kommunen håller på att ta fram ett nytt avtal om att kommunen ska upplåta mark till delar av en vindkraftpark i Offerdal.

Bland vad man anger som grava felaktigheter skriver man att vi uppgett att man inte svarat på frågor i mejl när man faktiskt gjort det kl 14.54 dagen före publicering.

Nu gällde det ju frågor som ställdes redan den 21 oktober och med begäran om svar före kl 9.00 den 2 november.

Vi är en liten redaktion och har fasta deadlines för lämning.

Krokoms kommun har något fler anställda och ska rimligen inte behöva veckor på sig att lämna ut material.

Att svara på mejl är dessutom inte det samma som att ha svarat på frågorna.

Att få ut material kring det som saken gäller har visat sig vara väldigt svårt.

Där andra kommuner i länet klarar lämna uppgifter inom några timmar har Krokoms kommun kämpat i dagar och veckor för att få fram det efterfrågade om man ens lyckats.

Material som man efter veckor av väntan meddelat inte finns har plötsligt dykt upp med hänvisning till att man bytt datasystem och materialet plötsligt hittats i ett gammalt system.

Och det summerar väl vad det verkar vara frågan om.

Ett systemfel.

Och då inte bara i kommunens datasystem.

Som vi redovisar i dagens tidning har fastighetschefens muntliga beslut att arrendera ut ett område i Ås stoppats.

Det och det vi tidigare skrivit om väcker frågor kring vilka befogenheter fastighetschefen getts att träffa olika avtal. Och vilka regelverk som gäller när dessa tecknas.

Speciellt intressant är det naturligtvis när ett kommunalråds närstående är inblandade i ett företag som berörs.

Vi har efterlyst bättre transparens i Krokom och det verkar behövas.

Hur ska medborgarna kunna se vilka beslut som fattas som berör dem när de sker muntligt av tjänstemän utan att dokumenteras?

Krokom verkar ha ett systemfel som det åligger kommunens politiker att rätta till.

För inte heller politikerna kan väl ha rätt underlag för beslut om det inte finns dokumenterat av tjänstemännen vad som förevarit?

Under tiden kanske Krokoms kommun ska lägga energin på att rätta till felaktigheterna i den egna organisationen och mindre på att nagelfara eventuella fel hos den som påvisat bristerna?

Powered by Labrador CMS