Vinterleden mellan Storulvån och Blåhammaren.
Vinterleden mellan Storulvån och Blåhammaren.

Sylarna, Blåhammaren och hela ledsystemet riskerar stängas

Om tre år löper Svenska Turistföreningens statliga arrende för Sylstationen och Blåhammaren ut och verksamheten ska prövas.

Publicerad

ÅRE (JT) Båda husen står på ofri grund i rennäringsområde liksom för Mansjöstugan. Dessa verksamheter ska då prövas och beslutas om på samma sätt som för Mansjöstugan, enligt Jon Paulsson på Länsstyrelsen.

Skillnaden mellan anläggningarna är att belastningen av turister för rennäringen är mångfalt större vid Sylarna och Blåhammaren.

– Sylstationen och Blåhammarstationen är också arrenderade på exakt samma sätt som Mansjöstugan. Idag finns ett avtal som gör att det förlängs automatiskt men det löper ut inom tre år. Prövningen där ligger några år framåt i tiden, säger Jon Paulsson, chefsjurist på Länsstyrelsen.

När dessa raststugor och fjällstationer byggdes fanns inte nuvarande rennäringslag som kom till 1971. Nu kommer även STF:s verksamhet i deras anläggningar att genomgå samma prövning som Anjans Fjällstation inom en snar framtid. I Sylarna och Blåhammaren har det framkommit att turisternas störningar för rennäringen genom åren varit mer betydande än de i Skäckerfjällen. Något som löpande uppmärksammats av media.

– Vi har börjat diskutera frågan om vad som ska göras i området ovanför Storulvån. Förhoppningsvis kommer arrendet att kunna förnyas. Men om samerna säger att verksamheterna stör rennäringen då ligger det i farans riktning att det blir samma sak som med Mansjöstugan. Alla anläggningar som finns på renbetesfjällen befinner sig i exakt samma situation och det är rennäringslagen som gäller. Prövningen med Sylarna och Blåhammaren kommer att bli omfattande, säger Jon Paulsson. Men varför blir den mer omfattande - är det inte så att alla anläggningar ska prövas lika av Länsstyrelsen?

– Jo vi behandlar alla lika, det ska vi göra. Hela ledsystemet i Jämtlands Triangeln är ifrågasatt då det är betesmark för renarna och staten äger marken. Storulvån ligger på friköpt mark, det är Blåhammaren och Sylarna som kan komma att tas bort, det ligger i farans riktning. Vi tittar nu på öppettiderna. Vi kanske kan ha mer stängt på våren när det är kalvningstid. Det är ju ett enormt besökstryck på det området, säger Jon Paulsson.

Han säger också att frågan redan är uppe till diskussion med Svenska Turistföreningen om framtiden, en diskussion som aldrig blev av med ägarna till Anjans Fjällstation.

– Vi har redan börjat prata med STF om lösningar, nej det gjordes inte med Anjans Fjällstation. Nu ser vi över hur vi kan åtgärda problemen med besökstrycket i Sylarna och Blåhammaren så att det fungerar för renskötseln och sedan håller vi på att se över vårt ledsystem, säger Jon Paulsson.

Powered by Labrador CMS