Sverige ska skapa mer – inte skatta mer

Vi bor i ett land där Ikea, Ericsson, Klarna och Spotify har grundats. Den här typen av företag utgör en god grund för att skapa innovationer och nytänkande, men vi kan inte luta oss på gamla meriter om vi vill att framtidsutsikterna också ska förbli goda. Villkoren för att skapa och driva företag måste förbättras.

Publicerad

Alla som går till jobbet bidrar till Sveriges välstånd. För att det ska växa fram nya jobb behövs entreprenörer som vill och vågar satsa på sina affärsidéer här i Sverige. Att detta sker är inget som vi kan ta för givet. Vi måste ständigt se till att undanröja onödiga hinder som försvårar för företagen att leva och verka. I stället gör regeringen tvärtom när man ständigt inför nya skatter och regleringar.

Fyra av fem jobb runt om i Sverige skapas av småföretagare. Samtidigt är det just denna grupp som gång efter annan får svårare att bedriva sin verksamhet på grund av regelkrångel. Det här behöver upphöra. När undantaget i turordningsreglerna i LAS infördes för småföretagare blev resultatet att tusentals nya jobb skapades. En bieffekt av detta var även att det förbättrade ställningen på arbetsmarknaden för såväl unga och utrikes födda.

Ett arbete är en väg in i vårt samhälle – därför är det enormt viktigt att fler får chansen till egenförsörjning i stället för bidragsberoende. Vidare måste det löna sig bättre att jobba. Vi har sagt det förut, och vi kommer att fortsätta propsa på det så länge så inte är fallet. Om man räknar in alla skatter – såsom inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, moms och punktskatter – ligger skattetrycket på drygt 50 procent för den med en inkomst på 25 000 kronor per månad. Men det är inte bara skatterna för den som arbetar som staplas på varandra. För den som inte arbetar kan bidragen också staplas på varandra.

Sammantaget kan till exempel en fyrbarnsfamilj få ut 33 000 kronor netto från bidragssystemen. Om ena föräldern börjar arbeta minskar inkomsten, och om bådatar motsvarande anställning ökar den bara på marginalen. Införandet av ett bidragstak går således hand i hand med sänkta inkomstskatter.

Slutligen måste vi säga nej till nya skatter som hämmar företagande. Socialdemokraterna har tillsammans med samarbetspartier infört och höjt skatter på platspåsar, kläder, tvättmaskiner, mobiltelefoner, spelkonsoler, diskmaskiner, bensin, spisar, läsplattor, TV-apparater och flygresor. Den senaste skatten regeringen vill gå fram med är på engångsartiklar, alltså take away mat och kaffe, vilket slår extra hårt mot redan coronadrabbade kaféer och restauranger. Det regeringen tycks glömma är att det är privat sektor som finansierar offentlig sektor.

Höjer man skatterna på jobb och företagande, så tappar Sverige i konkurrenskraft och det blir mindre kvar till fler poliser, lärare och undersköterskor. Vår arbetslinje står mot regeringens bidragslinje – Sverige behöver skapa mer istället för att skatta mer.

Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF Carl-Oscar Franzon, distriktsordförande MUF Jämtlands län

Powered by Labrador CMS