Sveg får inte förlora Europaväg 45!

Fatta beslut som genererar utveckling i Härjedalen och övriga inlandet.

Förslaget till ny dragning av 45:an får grönt ljus enligt vad vi läser i tidningarna. 

Våra styrande avvisar alla remissyttranden och ställer sig helt bakom Trafikverkets förslag.  Regeringen menar att det inte finns något, som föranleder en ändring av myndighetens bedömning- men hallå! Vart har parollen ”Hela Sverige skall leva”, tagit vägen? Sveg är en naturlig och viktig tätort i Härjedalen. Den behöver stärkas som centralort- inte försvagas. Trafikverket påstår att projektet ger ekonomiska vinster.

Jag skulle vilja fråga; för vilka då? för turisterna, som tjänar ett par mil på sin väg till fjällen? Några samhällsekonomiska vinster blir det i vart fall inte för Sveg och västra Härjedalen. Nej, Trafikverkets slutsatser om såväl samhällsekonomiska som miljömässiga vinster är ytterst dåligt underbyggda. Sveg är inte bara en viktig centralort för alla näringsidkare och övriga invånare i Härjedalen.

Den är också en mycket viktig knutpunkt för alla oss, som råkar bo i inlandet eller de västra delarna av landet. Vid bilresor exempelvis Östersund-Göteborg, är Sveg en given anhalt på resan. Om man kommer från andra hållet har man förmodligen kört oavbrutet från Dalarna och är i stort behov av tankning för både bil och mage plus lite vila. Vi som kämpar för en levande landsbygd börjar känna oss uppgivna.

Hur tänker ni i regeringskansliet? Menar ni allvar med att ni vill lyssna på oss i de glesare delarna av Sverige eller menar ni att vi stillsamt skall acceptera och finna oss i det som anses vara bekvämast för människorna i de befolkningstätare delarna i södra Sverige? Den förväntade högkonjunkturen i norr, ger ytterligare anledning att lyfta blicken och tänka lite rundare. Invånarna på landsbygden har, precis som andra, en självklar rätt till ett starkt inflytande rörande sina levnadsförhållanden.

Detta gäller både infrastrukturella beslut såväl som frågor kring övrig utformning av sitt lokalsamhälle- det kallas ”Närhetsprincipen”. Det är ju numera tillåtet att demonstrera genom bränningar. Måste vi för att öppna våra rikspolitikers ögon och öron och få dom att inse snedfördelningen mellan landsbygd och stad, åka till huvudstaden och manifestera genom att bränna politiska symboler? Svegsprojektet är ingen struntfråga.

Det gäller utvecklingen i ett prövat landskap, som utgör en del av det redan sargade norrländska inlandet. Vårt tålamod är snart slut! Lyssna på Härjedalingarna och oss, som är beroende av Europaväg 45! Fatta beslut som genererar utveckling i Härjedalen och övriga inlandet. Behåll 45:ans nuvarande sträckning!

Slösa inte bort många hundra skattemiljoner grundade i huvudsak  på skrivbordstänkande!   

Kurt Folkesson, Östersund

Powered by Labrador CMS