Svar till Kjell Berg

Hej Kjell och tack för ditt inlägg. Självklart har många nyanlända till Sverige och Jämtland gjort stora insatser i både offentlig sektor och i näringslivet, precis som du också skriver. Och det kommer de också fortsätta att göra.

I dagsläget har vi dock en situation där 13 procent av alla invånare i arbetsför ålder i Jämtland står utanför arbetsmarknaden. Den totala kostnaden för detta motsvarar drygt 3 miljarder kronor per år. Det är en svår situation för de som inte hittar jobb och en svår situation för samhället i stort.

För att vända den här situationen måste fler människor komma i arbete och för det behöver vi fler och växande företag i länet. Detta möjliggörs genom ett bättre företagsklimat i landet och i länet, så att våra entreprenörer och företagare ges de bästa förutsättningarna att utveckla sina företag och få dem att växa. På så vis skapas också nya riktiga jobb som kan gå till dem som står utanför arbetsmarknaden.

Ola Toftegaard,

Regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

Powered by Labrador CMS