Svar på Johan Forsells och Saila Quicklunds debattartikel

En viktig del i kampen mot gängkriminaliteten är att stoppa rekryteringen av unga. Inga barn ska dras in i denna fruktansvärda verksamhet. Bakom varje gängkriminell som plockas bort från våra gator står det idag alltför många unga som kan ta deras plats.

Publicerad

Att stoppa rekryteringen av unga till gängen är därför lika viktig som att sätta gängledare i fängelse. 

Med reform efter reform stärker vi samhällets arbete mot gängen och dess rekrytering. Polisen är nu fler än någonsin och kommer bli flera tusen fler. Vi kommer skärpa straffen för gängen. Gängrelaterade uppgörelser, narkotikabrotten och inte minst rekrytering av unga ska ge högre straff.

För att förhindra att unga dras in i kriminalitet behövs många insatser och en närvarande vuxenvärld. Därför stärker vi också skolan och socialtjänsten. Den ska få möjlighet att kunna agera tidigare, även utan föräldrars medtycke. Vi har även infört det nya straffet ungdomsövervakning.

Det Moderaterna ”glömmer” att berätta i sin iver att få kritisera införandet av tidsgränser för häktningar och isolering är två tydliga saker. Sverige har under lång tid fått nationell och internationell kritik för långvariga häktningar. Det gäller särskilt situationen för häktade barn och den isolering som uppkommer. Tidsgränser kommer heller inte vara något unikt för Sverige, det unika är nog mer att vi till skillnad från många andra länder ex Tyskland och Danmark saknar dessa tidsgränser.

Till detta ska man komma ihåg att det är väldigt få idag som sitter häktade längre än de tidsgränser vi fem av riksdagens partier nu går fram med, oavsett om man ser till barn eller vuxna.

Vi inför också en tydlig ventil för att kunna överskrida dessa tidsgränser vid särskilt svårutredd brottslighet och är utformat med utgångspunkten att de brottsutredande myndigheternas förmåga att utreda brott inte ska försämras. Något regeringen också tydligt kommer att följa upp.

Det finns inget parti som vill försvåra möjligheterna att utreda brott, att påstå det är inte seriöst.

Fredrik Lundh Sammeli (S) justitieutskottets ordförande

Kalle Olsson (S) riksdagsledamot

Anna-Caren Sätherberg (S) riksdagsledamot

Powered by Labrador CMS