Svar på insändare till majoriteten i Bergs kommun

Bergsmoderaterna värnar om kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg. Inför budget 2021 lade vi ett förslag som innebar 4,5 mkr mer till skola och barnomsorg men blev nedröstade.

Publicerad

Budgeten för 2021 bygger bland annat på en beräkning av 7050 invånare. Istället kan vi konstatera att vi är fler, 7113 st vilket är mycket glädjande ur flera aspekter, bland annat genom att detta generar ett tillskott i kommunkassan på ytterligare drygt fyra miljoner. Dessa fyra miljoner är inte inräknade i budgeten och således inte ännu beslutade. Bergmoderaterna anser att istället för skolnedläggning eller att lägga tuffa sparbeting i form av osthyvelmetoden på utbildning och barnomsorg, så ska dessa medel tillföras skolorganisationen.

Vi vill behålla kommunens skolor och anser att dessa fyller en viktig funktion för kommunens fortsatta tillväxt och attraktion. Dessa skolor behöver också fortsatt kunna erbjuda bra undervisning och anständiga lokaler. Därför tycker vi att det är viktigt att skolverksamheten i Bergs kommun tillförs de medel som i dagsläget fattas. 

Daniel Hillbom (M)

Daniel Danielsson (M)

Powered by Labrador CMS