Svar från riksdagsledamot Kalle Olsson (s) om brev kring P4 Jämtland

Ralph, du sätter fingret på en fråga som jag menar är större än hur mycket våra lokala public service-kanaler lägger ut material på och hänvisar sin rapportering till sociala medier.

Publicerad

Jag tycker förresten att uttrycket sociala medier är bedrägligt; det leder tanken till något litet ställe där människor möts och är... ja, sociala, delar recept och träningstips. I själva verket talar vi om några av världens högst värderade bolag, vars affärsidéer bygger på att samla in så mycket information som möjligt om våra personliga förehavanden och sedan kommersialisera denna information. Att dessa megabolag betalar närmast noll och ingenting i skatt i Sverige gör förstås inte saken mindre problematisk.

Jag tror att vi som lagstiftare bör vara ytterst försiktiga med att recensera hur media väljer att publicera sitt material, inklusive dess användning av kanaler som exempelvis Facebook eller Twitter. Däremot bidrar jag gärna i en diskussion om hur vi bättre kan reglera plattformar som Facebook och Twitter så att de bidrar till mångfalden inom medieområdet. 

Det är inte rimligt att stora privata företag i så stor utsträckning kan styra vilken information vi som medborgare har tillgång till.

Vänligen   Kalle Olsson 

Powered by Labrador CMS