Svagheter i hantering av sprängämnen – stort mörkertal och stor fara i länet

Efter den tragiska dödsolyckan för några veckor sedan har nu länets kommuner fullt fokus på att undersöka och hitta eventuella sprängkistor med kvarlämnade sprängämnen.

Publicerad Senast uppdaterad

En anställd vid Östersunds kommun dödades och en skadades svårt i en sprängolycka när de försökte flytta en gammal sprängkista.

Fast faran i länet med sprängämnen är nog inte över.

Vid förra årets sprängämnesamnesti lämnades ca 2 ton sprängämnen in i landet. Hälften av det kom in i Jämtlands län.

Största ärendet i länet gällde 600 kilo dynamit i ett dödsbo som omhändertogs.

Då talar vi om sprängkraft i paritet med den bomb som förstörde delar av centrala Oslo 2011.

I hälften av ärendena fick Nationella bombskyddet rycka ut för att ta hand om de explosiva ämnena.

Men andra ord verkar det vara ett stort mörkertal när det gäller förekomsten av explosiva varor i vårt län.

Sedan olyckan har Östersunds kommun hittat flera sprängkistor varav en innehöll elektriska sprängkapslar avsedda för att detonera sprängämnen.

Även i Åre har man hittat en sprängkista som var tom.

I Strömsund hittades två varav en var tom och en innehöll både sprängämnen, pentylstubin och tändhattar.

I Berg har kommunen en kista som inte längre används och i Härjedalen en som är i bruk.

Där spränger kommunen ibland fortfarande i egen regi.

I Bräcke hittades en kista i Mickelbacken, men den var tom.

Naturligtvis är länets kommuner nu på tå och samtliga inventerar för fullt för att förhindra att en olycka liknande den i Lugnvik ska inträffa.

Som den ansvarige på polisen som intervjuas i en artikel i dagens JT konstaterar så var det på 60 och 70-tal vanligt att använda sprängämnen.

Och som inventeringen visar och även sprängämnesamnestin så finns det en hel del gammalt sprängmedel kvar ute i vårt län.

Med andra ord, stor fara för olyckor.

På kommunerna manar man allmänheten rapportera till polisen eller kommunen om man har kännedom om gamla sprängkistor.

Det bör man göra även som privatperson om man vet att det någonstans på ens fastighet finns gammalt sprängmedel.

Inte minst för den egna säkerheten!

Powered by Labrador CMS